Aktuellt

Förslag till skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tisdag 12 november 2019

Regeringen har lagt fram förslag som har till syfte att förbättra möjligheterna att arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att regeringen undersöker möjligheterna att införa hårdare sanktioner om någon överträder reglerna om verkligt huvudmannaskap enligt registerlagen.

Finansutskottet föreslår ja till ny lag om tjänstepensionsföretag

Tisdag 12 november 2019

Ett enigt finansutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Utskottet vill också att regeringen gör flera ändringar i de nya reglerna och föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala nov 2019. Här tillsammans med andra vuxna på FUB. Foto: Riksdagsförvaltningen

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 12 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8-9 november. Besöket fokuserade på temat demokrati, och var en del av riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.

EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Måndag 11 november 2019

På onsdag 13 november klockan 9 kommer en EU-politisk partiledardebatt att äga rum i riksdagens kammare. Debatten inleds av statsministern som redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det är första gången en sådan debatt genomförs.

Talmannen håller tal på det Östliga partnerskapsseminariet. Foto: Riksdagsförvaltningen

Det Östliga partnerskapet 10 år

Torsdag 7 november 2019

Det Östliga partnerskapets tioårsjubileum uppmärksammades i riksdagen den 5 november med ett seminarium under talmannens värdskap. Temat för seminariet var parlamentens roll för utveckling och demokrati, dialog och pluralism och det Östliga partnerskapets framtida agenda.

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring

Torsdag 7 november 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. Utskottet menar samtidigt att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och förbättra rätten att flytta sitt försäkringssparande.

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 5 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8–9 november. Programmet under de två dagarna hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.

Nordiska rådet 28-31 oktober 2019. Nordiska flaggor utanför riksdagshuset Foto: Anders Löwdin

Nordiska talmansdagar

Måndag 4 november 2019

I samband med det Nordiska rådets session i Stockholm den 28–31 oktober stod talman Andreas Norlén värd för ett möte med talmän från de nordiska länderna och de självstyrande områdenas talmän.

Nordiska rådet 28-31 oktober 2019. Nordiska flaggor utanför riksdagshuset Foto: Anders Löwdin

Nordiska rådets session tog plats i riksdagen

Måndag 28 oktober 2019

Den 28 oktober–31 oktober pågick Nordiska rådets session i riksdagen. Under veckan arrangerades en mängd debatter och möten. Du kan se stora delar av programmet i efterhand via riksdagens webb-tv.

Talmannen deltog i Europarådets parlamentariska församlings talmanskonferens i Strasbourg

Måndag 28 oktober 2019

Talman Andreas Norlén deltog den 24-25 oktober i Europarådets parlamentariska församlings talmansmöte – European Conference of Presidents of Parliament. Mötet ägde rum i Strasbourg, Frankrike.

Aktuell debatt 25 okt 2019 med Eva Nordmark (S) Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Torsdag 24 oktober 2019

Fredagen den 25 oktober klockan 9 höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Det var Vänsterpartiet som begärde debatten. Från regeringen deltog arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Drönare i luften med fjäll och skog i bakgrunden Foto: Peter Lydén/Johnér

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter ska öka

Onsdag 23 oktober 2019

Fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt. Skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, ska förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost om inget annat hjälper.

Entrén till tv-huset i Stockholm Foto: Ulf Grünbaum/TT

Villkor och riktlinjer för public service

Onsdag 23 oktober 2019

Det uppdrag och de villkor som gäller för SR, SVT och UR under den pågående tillståndsperioden ska i stort gälla även under nästa period. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade samtidigt en uppmaning till regeringen om att tillsätta en utredning som ser över olika möjligheter att organisera förhandsprövning av tjänster så att regeringen inte är den sista instansen.

Möjligheten att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder bör utredas

Onsdag 23 oktober 2019

Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att utreda hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas, utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts.

Seminarium för kvinnliga ambassadörer

Onsdag 23 oktober 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S), andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) och tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) stod den 22 oktober värdar för ett seminarium riktat till kvinnliga ambassadörer. Förste vice talman Åsa Lindestam (S), som också är ordförande i riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet, inledde seminariet, vars syfte var att sprida kunskap om riksdagsstyrelsens arbete för jämställdhet i riksdagen. Ytterligare ett syfte var att ge möjlighet till utbyte av erfarenheter med fokus på ledarskap för kvinnor inom olika områden som politik, arbetsmarknad, kultur och akademi. Inbjudna deltagare var kvinnliga ambassadörer som är stationerade i Stockholm.

Det skotska regionparlamentets talman och riksdagens talman skakar hand Foto: Riksdagsförvaltningen

Det skotska regionparlamentets talman på besök

Onsdag 23 oktober 2019

Talman Andreas Norlén tog den 22 oktober emot det skotska regionparlamentets talman Ken Macintosh för samtal om bland annat hur parlamenten bäst kan arbeta i demokratins tjänst. Med en delegation av parlamentsledamöter gjorde den gästande talmannen ett arbetsbesök i riksdagen. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) stod värdar för ett möte om jämställdhet i parlamenten.

Nordiska rådets svenska delegation. Gruppbild. Foto: Riksdagsförvaltningen

Klimat, säkerhet och demokrati debatteras när Nordiska rådet möts i Stockholm

Onsdag 23 oktober 2019

Den 28–31 oktober samlas nordiska parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar i Stockholm till Nordiska rådets 71:a session. Högt på agendan står bland annat hållbarhet, klimat och säkerhetsfrågor.

Öppet seminarium om att redovisa resultat

Måndag 21 oktober 2019

Den 24 oktober höll kulturutskottet ett öppet seminarium på temat Att redovisa resultat. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.

Riksdagens delegation till IPU-mötet tillsammans med Sveriges ambassadör i Serbien, Jan Lundin. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamöter aktiva vid IPU-möte i Belgrad

Måndag 21 oktober 2019

Den 12–17 oktober deltog en delegation från riksdagen vid den Interparlamentariska unionens (IPU) 141:e session i Belgrad, Serbien.

Det bör utredas hur förhandsprövning inom public service ska gå till

Torsdag 17 oktober 2019

Kulturutskottet vill att regeringen så snart som möjligt utreder möjligheten att införa ett system där det inte är regeringen som är den sista instansen när tjänster inom public service förhandsprövas. Utskottet riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.