Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredag 24 maj 2019

Måndagen den 27 maj klockan 15 samråder EU-nämnden med regeringen inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer den 28 maj 2019.  Från regeringen deltar statsminister Stefan Löfven. 

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) invigde utställning i Riksdagsbiblioteket Foto: Riksdagsförvaltningen

Allmän och lika rösträtt – hundra år sedan historiskt riksdagsbeslut

Fredag 24 maj 2019

Riksdagen uppmärksammade hundraårsdagen av det banbrytande första riksdagsbeslutet den 24 maj 1919 om en grundlagsändring och rösträttsreform för att införa allmän och lika rösträtt. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) invigde en affischutställning och deltog i ett panelsamtal om kvinnors strategier för påverkan, då som nu.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag 23 maj 2019

Fredag den 24 maj klockan 09.00 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i rådet för utrikes frågor - handel, rådet för konkurrenskraft - inre marknad och industri samt rådet för konkurrenskraft - rymd och forskning den 27-28 maj. Från regeringen deltar utrikeshandelsminister Ann Linde (S) och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Talmannen inviger demokratiutställning på Skansen

Onsdag 22 maj 2019

Talman Andreas Norlén inviger den 29 maj utställningen Fira demokratin! på Skansen. Utställningen är en del i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Invigningen är öppen för media och allmänhet.

Förste vice talman firar demokrati på Gotland

Måndag 20 maj 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Gotlands län den 26 och 27 maj. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan.

Riksdagen uppmanar regeringen att se över flera hälso- och sjukvårdsfrågor

Torsdag 16 maj 2019

Riksdagen riktar tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att se över flera frågor som rör hälso- och sjukvård. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör återkomma med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården.

En blå vägg med orden "Europeiska kommissionen" överatt på unionens olika språk. Bilden tagen inne i EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Henrik Montgomery / TT

EU:s verksamhet under 2018

Torsdag 16 maj 2019

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Riksdagen konstaterar att EU står inför komplexa och långsiktiga politiska utmaningar såsom klimatförändringar, säkerhetspolitiska spänningar i EU:s närområden, internationell migration och ökade sociala och ekonomiska skillnader både inom EU och globalt.

Talmansbesök Island 14 maj 2019 Foto: Pontus Lundahl

Islands talman besökte riksdagen

Torsdag 16 maj 2019

Det isländska Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon besökte Sverige den 14-16 maj för ett officiellt besök på inbjudan av talman Andreas Norlén.

Skatteutskottet säger ja till höjt RUT-avdrag

Torsdag 16 maj 2019

Regeringen vill höja taket för RUT-avdrag från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot socialförsäkringsministern

Torsdag 16 maj 2019

42 riksdagsledamöter från Moderaterna har den 16 maj begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Omröstningen kommer att hållas den 28 maj.

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt begränsas till årsskiftet

Torsdag 16 maj 2019

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Förslaget är en följd av M och KD:s budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Regeringen väljer dock att tidsbegränsa det slopade skattetillägget till och med 31 december 2019.

Skatteavdrag för den som ger pengar till ideell verksamhet

Torsdag 16 maj 2019

Den som ger pengar till ideell verksamhet ska kunna få ett skatteavdrag på upp till 1 500 kronor per år, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Onsdag 15 maj 2019

Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Vissa bestämmelser om budgetprocessen bör ses över

Onsdag 15 maj 2019

Riksdagen anser att den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. En parlamentarisk kommitté bör därför se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget.

Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Iraks utrikesminister

Onsdag 15 maj 2019

Talman Andreas Norlén tog emot Iraks utrikesminister Mohamed Al-Hakim i riksdagen.

Talmannen besöker skolor inför valet till Europaparlamentet

Onsdag 15 maj 2019

Den 20-23 maj besöker talman Andreas Norlén gymnasieskolor i Norrköping, Eskilstuna, Uppsala och Västerås. Syftet med skolbesöken är att träffa förstagångsväljare och ta upp frågor som berör valet till Europaparlamentet den 26 maj.

En säkerhetsvakt står utanför en rättssal. Foto: Johan Nilsson / TT

Ja till stärkt ordning och säkerhet i domstolen

Onsdag 15 maj 2019

Regeringen anser att ordningen och säkerheten i domstolarna måste stärkas och föreslår därför lagändringar för att öka tryggheten i lokalerna. Bland annat ska rädda och utsatta brottsoffer få bättre möjlighet att delta i domstolssammanträden genom videokonferens. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 14 maj 2019

Fredag den 17 maj klockan 09.00 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i rådet för allmänna frågor, rådet för utbildning samt rådet för ungdom, kultur och idrott den 21-23 maj. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 13 maj 2019

Onsdag den 15 maj klockan 13.00 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 17 maj. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S).

Officiellt besök av Islands talman

Fredag 10 maj 2019

Isländska Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon besöker Sverige den 14-16 maj för ett officiellt besök på inbjudan av talman Andreas Norlén.