Aktuellt

Förste vice talman firar demokrati på Gotland

Måndag 20 maj 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Gotlands län den 26 och 27 maj. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan.

Riksdagen uppmanar regeringen att se över flera hälso- och sjukvårdsfrågor

Torsdag 16 maj 2019

Riksdagen riktar tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att se över flera frågor som rör hälso- och sjukvård. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör återkomma med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården.

En blå vägg med orden "Europeiska kommissionen" överatt på unionens olika språk. Bilden tagen inne i EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Henrik Montgomery / TT

EU:s verksamhet under 2018

Torsdag 16 maj 2019

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Riksdagen konstaterar att EU står inför komplexa och långsiktiga politiska utmaningar såsom klimatförändringar, säkerhetspolitiska spänningar i EU:s närområden, internationell migration och ökade sociala och ekonomiska skillnader både inom EU och globalt.

Talmansbesök Island 14 maj 2019 Foto: Pontus Lundahl

Islands talman besökte riksdagen

Torsdag 16 maj 2019

Det isländska Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon besökte Sverige den 14-16 maj för ett officiellt besök på inbjudan av talman Andreas Norlén.

Skatteutskottet säger ja till höjt RUT-avdrag

Torsdag 16 maj 2019

Regeringen vill höja taket för RUT-avdrag från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot socialförsäkringsministern

Torsdag 16 maj 2019

42 riksdagsledamöter från Moderaterna har den 16 maj begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Omröstningen kommer att hållas den 28 maj.

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt begränsas till årsskiftet

Torsdag 16 maj 2019

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Förslaget är en följd av M och KD:s budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Regeringen väljer dock att tidsbegränsa det slopade skattetillägget till och med 31 december 2019.

Skatteavdrag för den som ger pengar till ideell verksamhet

Torsdag 16 maj 2019

Den som ger pengar till ideell verksamhet ska kunna få ett skatteavdrag på upp till 1 500 kronor per år, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Onsdag 15 maj 2019

Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Vissa bestämmelser om budgetprocessen bör ses över

Onsdag 15 maj 2019

Riksdagen anser att den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. En parlamentarisk kommitté bör därför se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget.

En säkerhetsvakt står utanför en rättssal. Foto: Johan Nilsson / TT

Ja till stärkt ordning och säkerhet i domstolen

Onsdag 15 maj 2019

Regeringen anser att ordningen och säkerheten i domstolarna måste stärkas och föreslår därför lagändringar för att öka tryggheten i lokalerna. Bland annat ska rädda och utsatta brottsoffer få bättre möjlighet att delta i domstolssammanträden genom videokonferens. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Iraks utrikesminister

Onsdag 15 maj 2019

Talman Andreas Norlén tog emot Iraks utrikesminister Mohamed Al-Hakim i riksdagen.

Talmannen besöker skolor inför valet till Europaparlamentet

Onsdag 15 maj 2019

Den 20-23 maj besöker talman Andreas Norlén gymnasieskolor i Norrköping, Eskilstuna, Uppsala och Västerås. Syftet med skolbesöken är att träffa förstagångsväljare och ta upp frågor som berör valet till Europaparlamentet den 26 maj.

Officiellt besök av Islands talman

Fredag 10 maj 2019

Isländska Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon besöker Sverige den 14-16 maj för ett officiellt besök på inbjudan av talman Andreas Norlén.

KU vill att vissa bestämmelser om budgetprocessen ses över

Fredag 10 maj 2019

En parlamentarisk kommitté bör se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Regleringen av krigsdelegationen bör också ses över. Det anser konstitutionsutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar dels riksdagsstyrelsen, dels regeringen att arbeta med frågorna.

Kerstin Hesselgren gestaltad av skådespelare Cecilia Kyllinge. Foto: Melker Dahlstrand

Demokratin firades på talmannens vårmiddag

Fredag 10 maj 2019

Den 9 maj stod talmannen värd för den traditionsenliga vårmiddagen med temat demokrati.

Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning bör inrättas

Fredag 10 maj 2019

Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.

Talmannen håller ett anförande på Europadagen. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen deltog i Europadagen på Stockholms centralstation

Torsdag 9 maj 2019

Den 9 maj deltog talman Andreas Norlén vid Europadagen på Stockholms centralstation, ett evenemang som arrangerades inför det kommande valet till Europaparlamentet.

Talmannen besökte Centralstationen under Europadagen den 9 maj Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen deltog vid Europadagen på Stockholms centralstation den 9 maj

Torsdag 9 maj 2019

Den 9 maj deltog talman Andreas Norlén vid Europadagen på Stockholms centralstation, ett evenemang som arrangerades inför det kommande valet till Europaparlamentet.

En hand håller en läsplatta. I bakgrunden vanliga böcker. Foto: Svein Nordrum / TT

Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag

Onsdag 8 maj 2019

Momsen på e-publikationer sänks från 25 till 6 procent. Därmed får e-publikationer samma skattesats som andra böcker och tidningar. Prognosen för inkomsterna i statens budget minskas med 3,9 miljarder kronor för 2019.