Aktuellt

Talmannen deltog i minnesceremoni för Litauens självständighet

Talman Urban Ahlin deltog i minnesceremoni i Katthammarsvik på Gotland för att uppmärksamma Litauens självständighet.

Talmännen från Norden och Baltikum träffades i riksdagen

Den 20–21 augusti tog talman Urban Ahlin emot talmän från de nordiska och baltiska länderna i riksdagen. Bland annat diskuterades krisen i Ukraina och vilket stöd de nordisk-baltiska länderna kan bidra med.

Klimatfrågor i fokus på möte med FN-ambassadörer

Den 17 augusti 2015 tog förste vice talman Tobias Billström (M) emot 25 FN-ambassadörer i Förstakammarsalen för ett möte. Bland annat diskuterades Sveriges säkerhetsrådskandidatur och miljöfrågor.

Talmannen står värd för nordisk-baltisk talmanskonferens

Den 20–21 augusti tar talman Urban Ahlin emot talmän från de nordiska och baltiska länderna i riksdagen för en konferens.

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden den 17 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är överenskommelsen om Irans kärntekniska program, fredsförhandlingarna i Mellanöstern och migrationsfrågor.

Söndagens öppna samråd i EU-nämnden inställt

EU-nämndens öppna sammanträde söndagen den 12 juli med statsminister Stefan Löfven (S) ställs in. Anledningen är att det EU-toppmöte som skulle ha ägt rum på söndagskvällen är inställt.

Öppet samråd i EU-nämnden inför extra EU-toppmöte (INSTÄLLT)

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde söndagen den 12 juli. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i Europeiska rådet senare samma dag.

Samråd om arbetsprogrammet för Ekofinrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden den 10 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är arbetsprogrammet för Ekofinrådet och stödprogrammen för bland annat frukt och mjölk i skolan.

OSSE-möte uppmärksammar situationen i Ukraina

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Helsingfors. Vid sessionen kommer bland annat situationen i Ukraina, flyktingkatastrofen i Medelhavet och terrorism att debatteras.

Försvarsutskottet följer upp den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation

Försvarsutskottet har beslutat att följa upp utskottets uttalanden om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

Lagboken. Foto: Melker Dahlstrand.

Nya lagar från den 1 juli 2015

Kring halvårsskiftet 2015 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Folk som promenerar på väg mot Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

Riksdagsarbetet under sommaren

Den 3 och 10 september är det interpellationsdebatter i kammaren. Då svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagens ledamöter. Det nya riksdagsåret, riksmöte 2015/16, inleds den 15 september. Fram till riksmötets öppnande fortsätter ledamöterna sitt riksdagsarbete på hemorten. De kan också ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 24 juni. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 25–26 juni.

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

2011 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Lagen syftar till att ge både köpare och säljare trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker via mäklare samt att ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Civilutskottet har beslutat att göra en uppföljning av om lagen har fått avsedd effekt.

Ministrarnas arvoden höjs

Ministrarnas arvoden höjs från den 1 juli 2015. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 160 000 kronor. Arvodet till övriga ministrar höjs med 3 000 kronor per månad till 127 000 kronor.

Talmannen bevittnade prinsessparets son

Den 17 juni bevittnade talman Urban Ahlin prinsessan Madeleines och herr Christopher O'Neills nyfödde son tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S), riksmarskalk Svante Lindqvist och statsfru Kirstine von Blixen-Finecke. Efter det hölls en konselj där kungen informerade om prins Nicolas namn.

Talman Urban Ahlin tackar av Per Westerberg (M). Foto: Ingemar Edfalk.

Talmannen tackade tidigare ledamöter

Den 17 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag under riksdagsåret. En av dem är riksdagens förre talman Per Westerberg (M).

Riksrevisorernas löner höjs

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna från den 1 juli 2015.

Nya regler för övervakning inom EU

En person som är misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska framöver kunna övervakas i landet där han eller hon bor i stället för att vara häktad här. En misstänkt person som bor i Sverige ska kunna övervakas här när en brottsutredning pågår i ett annat EU-land.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken samt ändringar i statsbudgeten för 2015

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa även ja till ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 samt ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten.