Aktuellt

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Torsdag 12 december 2019

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.

Rifoseminarium 11 december 2019 med Nobelpristagare. Talmannen och Duflo är på väg in i Förstakammarsalen. Foto: Melker Dahlstrand

Nobelpristagare gästade riksdagen

Torsdag 12 december 2019

På onsdagen den 11 december gästade tre färska Nobelpristagare riksdagens Förstakammarsal. Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare, Rifo, var arrangör och talman Andreas Norlén höll öppningsanförandet.

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) vid ett mötesbord. Foto: Riksdagsförvaltningen

Antarktis i fokus

Torsdag 5 december 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) deltog i den första parlamentarikerkonferensen om Antarktis i London den 2–3 december.

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 27 november 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Reykjavik Global Forum november 2019. Från riksdagen förste vice talman Åsa Lindestam (S), och vice talmannen i Rwandas senat, Espérance  Nyirasafari och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) Foto: Riksdagsförvaltningen

Jämställdhet i fokus under konferens i Reykjavik

Torsdag 21 november 2019

"Makt tillsammans" var temat för konferensen Reykjavik Global Forum – Women Leaders den 18-20 november. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) representerade Sveriges riksdag.

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 20 november 2019

Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

Talmannens höstmiddag 14 november 2019. Janine Alm Ericson hälsar på talmannenm Foto: Anders Löwdin

Regional och kommunal demokrati i fokus på talmannens höstmiddag

Fredag 15 november 2019

Den 14 november ägde talmannens årliga höstmiddag rum. Temat för kvällen var regional och kommunal demokrati, eftersom det 2019 är hundra år sedan de första kommun- och landstingsvalen med allmän och lika rösträtt ägde rum i Sverige.

Studierna av jämställdheten i riksdagen fortsätter

Torsdag 14 november 2019

Den 6 november beslutade riksdagsstyrelsen att styrelsens arbetsgrupp för jämställdhet ska genomföra två studier. Studierna ska undersöka ledarskapets betydelse för en jämställd arbetsmiljö för ledamöter, samt könsskillnader i ledamöters dagliga arbete.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder partiledardebatten om EU 13 november 2019. Foto: Anders Löwdin

EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Onsdag 13 november 2019

Onsdag 13 november var det EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare. Debatten inleddes av statsministern, som redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det var första gången en sådan debatt genomfördes.

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala nov 2019. Här tillsammans med andra vuxna på FUB. Foto: Riksdagsförvaltningen

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 12 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8-9 november. Besöket fokuserade på temat demokrati, och var en del av riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.

Talmannen håller tal på det Östliga partnerskapsseminariet. Foto: Riksdagsförvaltningen

Det Östliga partnerskapet 10 år

Torsdag 7 november 2019

Det Östliga partnerskapets tioårsjubileum uppmärksammades i riksdagen den 5 november med ett seminarium under talmannens värdskap. Temat för seminariet var parlamentens roll för utveckling och demokrati, dialog och pluralism och det Östliga partnerskapets framtida agenda.

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 5 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8–9 november. Programmet under de två dagarna hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.

Nordiska rådet 28-31 oktober 2019. Nordiska flaggor utanför riksdagshuset Foto: Anders Löwdin

Nordiska talmansdagar

Måndag 4 november 2019

I samband med det Nordiska rådets session i Stockholm den 28–31 oktober stod talman Andreas Norlén värd för ett möte med talmän från de nordiska länderna och de självstyrande områdenas talmän.

Talmannen deltog i Europarådets parlamentariska församlings talmanskonferens i Strasbourg

Måndag 28 oktober 2019

Talman Andreas Norlén deltog den 24-25 oktober i Europarådets parlamentariska församlings talmansmöte – European Conference of Presidents of Parliament. Mötet ägde rum i Strasbourg, Frankrike.

Seminarium för kvinnliga ambassadörer

Onsdag 23 oktober 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S), andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) och tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) stod den 22 oktober värdar för ett seminarium riktat till kvinnliga ambassadörer. Förste vice talman Åsa Lindestam (S), som också är ordförande i riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet, inledde seminariet, vars syfte var att sprida kunskap om riksdagsstyrelsens arbete för jämställdhet i riksdagen. Ytterligare ett syfte var att ge möjlighet till utbyte av erfarenheter med fokus på ledarskap för kvinnor inom olika områden som politik, arbetsmarknad, kultur och akademi. Inbjudna deltagare var kvinnliga ambassadörer som är stationerade i Stockholm.

Det skotska regionparlamentets talman och riksdagens talman skakar hand Foto: Riksdagsförvaltningen

Det skotska regionparlamentets talman på besök

Onsdag 23 oktober 2019

Talman Andreas Norlén tog den 22 oktober emot det skotska regionparlamentets talman Ken Macintosh för samtal om bland annat hur parlamenten bäst kan arbeta i demokratins tjänst. Med en delegation av parlamentsledamöter gjorde den gästande talmannen ett arbetsbesök i riksdagen. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) stod värdar för ett möte om jämställdhet i parlamenten.

Talmannen besökte Lettland oktober 2019. TM och Lettlands talman är på väg in i kammaren genom en stor dörr. Foto: Ernests Dinka / Lettlands parlament

Demokrati och säkerhet i fokus vid besök i Lettland

Tisdag 15 oktober 2019

Den 9-12 oktober gjorde talman Andreas Norlén och en delegation med svenska riksdagsledamöter ett officiellt besök i Lettland. Talmannen träffade bland andra talman Ināra Mūrniece, president Egils Levits och premiärminister Krisjanis Karins samt deltog i en säkerhetspolitisk konferens.

Talmannen gör ett officiellt besök i Lettland

Onsdag 9 oktober 2019

Talman Andreas Norlén leder en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök i Lettland 9-12 oktober. Syftet med besöket är bland annat att stärka de redan goda relationerna mellan Sverige och Lettland och att diskutera sakfrågor som är intressanta för de båda parlamenten.

Talmannen besöker Dalarna oktober 2019. TM håller föredrag inför många elever. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen besökte Dalarna

Måndag 7 oktober 2019

Talman Andreas Norlén besökte Dalarnas län den 4–5 oktober. Programmet hade fokus på demokrati och var en del av riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Ylva Thörn.

Talmannen talar på Siprikonferens Foto: SIPRI

Talmannen öppnade Sipris säkerhetspolitiska konferens

Fredag 4 oktober 2019

Den 3 oktober höll talman Andreas Norlén öppningsanförandet vid tankesmedjan Sipris fjärde säkerhetspolitiska konferens i Stockholm. Temat för konferensen var konflikt och teknologi.