Aktuellt

Öppen utfrågning om ett frihandelsavtal mellan EU och USA

Näringsutskottet och utrikesutskottet håller den 23 april en gemensam öppen utfrågning om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP.

Utbildningsutskottet har följt upp effekterna av två högskolereformer

Under 2010 beslutade riksdagen om reformer för ökad frihet för universitet och högskolor samt kvalitet i den högre utbildningen. Utbildningsutskottet har nu följt upp effekterna av dessa beslut.

IPU antog deklaration om hållbar utveckling

Vid Interparlamentariska unionens (IPU) möte i veckan antog parlamentsledamöter från hela världen en gemensam deklaration om hållbar utveckling som bygger på mänskliga rättigheter, bekämpning av fattigdom, fred och säkerhet. IPU antog även resolutioner om terrorism och cybersäkerhet.

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU:s, granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning håller KU utfrågningar i april, med bland andra sex ministrar däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Öppen utfrågning om idrott och hälsa i skolan

Utbildningsutskottet håller den 7 april en öppen utfrågning på temat idrott och hälsa i skolan. Utfrågningen tar upp hur man i dag arbetar i skolan med idrott och hälsa och hur ämnet skulle kunna utvecklas för att stärka elevernas inlärning och hälsa.

Samarbete kring extremism i fokus på Nordiska Rådets session

Terrorangreppen i Köpenhamn och hotet mot det öppna samhället var ett par av de frågor som diskuterades vid Nordiska rådets minisession i Köpenhamn 25–26 mars. Ledamöter från den svenska delegationen underströk i debatten vikten av yttrandefrihet.

Utbildningsutskottet gör uppföljning om högskolereformer

Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer från 2010. En av reformerna handlar om ökad frihet för universitet och högskolor och den andra om kvalitet i den högre utbildningen. Utskottet har publicerat ytterligare två delredovisningar som ingår i uppföljningen.

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola

Utbildningsutskottet anser att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga samt att grundläggande behörighet till högskolan ska vara fortsatt valfritt för eleverna på yrkesprogrammen. Utskottet vill därför att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om detta. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslagen.

Terrorism, cybersäkerhet och de nya utvecklingsmålen i fokus på IPU:s möte i Vietnam

Terrorism, cybersäkerhet och de nya utvecklingsmålen kommer att vara i fokus på Interparlamentariska unionens möte i Hanoi, Vietnam. Mötet äger rum den 28 mars–1 april. Talman Urban Ahlin, som leder den svenska IPU-delegationen, gör ett officiellt besök i Vietnam i samband med mötet.

Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

Motverkande av våldsbejakande extremism och radikalisering står på agendan när Nordiska rådet möts i Köpenhamn den 25-26 mars.

KU föreslår nya riksrevisorer

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer finansrådet Susanne Ackum och generaldirektören Ulf Bengtsson till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser riksrevisorn Margareta Åberg till ny riksrevisor med administrativt ansvar.

En förbättrad webbplats genom smartare sök

En smartare sökfunktion är en av de viktigaste delarna i arbetet med nya riksdagen.se. Sökfunktionen ska vara ett verktyg för att snabbt och enkelt lösa uppgifter och hitta svar.

Förste vice talman Tobias Billström (M) öppningstalar vid seminariet "The OSCE s role in (re)consolidating European security; Strengthening unity of purpose and effectiveness" Foto: Melker Dahlstrand

OSSE:s roll och utmaningar diskuteras inför 40-års jubiléet

OSSE, Organisationen för fred och säkerhet i Europa, firar 40-årsjubilieum i år. Den 11 mars hölls ett seminarium i riksdagen där förste vice talman Tobias Billström (M) öppningstalade. Temat för seminariet var "The OSCE s role in (re)consolidating European security; Strengthening unity of purpose and effectiveness".

Fler matematiklektioner i högstadiet

Elever i årskurs 7–9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag som gör detta möjligt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Tadzjikistan

Fyra riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Tadzjikistan söndagen den 1 mars.

Öppen hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar

Konstitutionsutskottet, KU, ordnar den 12 februari en öppen hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar.

Ledamöter tog ställning för fortsatta sanktioner mot Ryssland i Europarådets parlamentariska församling

Europarådets parlamentariska församling röstade den 28 januari för fortsatta sanktioner mot Ryssland. Bland annat beslutades att den ryska delegationen till församlingen inte heller fortsättningsvis ska ha rösträtt. Den svenska delegationen tog tydlig ställning vid beslutet.

Riksdagens webbplats bygger på öppna data – nu presenteras innehållet tydligare

Riksdagens webbplats bygger på riksdagens öppna data. Det innebär att det är genom öppna data som webbplatsen får information om riksdagens arbete.

Pressinbjudan: Fredspristagare besöker riksdagen

Den 12 december kommer en av årets två mottagare av Nobels fredspris till riksdagen. Den indiske aktivisten Kailash Satyarthi deltar i ett seminarium om barnarbete. Seminariet är öppet för media.

Korruptionsbekämpning i fokus för georgisk delegation

En parlamentarisk delegation från Georgien besöker riksdagen i början av december. Besöket är en del av det utvecklingssamarbete riksdagen bedriver med parlamentet i Tbilisi. Kampen mot korruption är ett dominerande tema under besöket.