Dokument & lagar (1 999 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM106 Bättre tillgång till 2017/18:FPM106 kapitalmarknadsfinansiering för små och medelstora företag Finansdepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning KOM2018331/2 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations EU No 596/2014

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2 (doc, 110 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM105 EU:s årsbudget för 2019 2017/18:FPM105 Finansdepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning SEC 2018 250 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2019 Sammanfattning Den 23 maj 2018 presenterade kommissionen förslaget till årsbudget

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250 (doc, 131 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250 (pdf, 138 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM104 Ändring i alkoholskattedirektivet 2017/18:FPM104 Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning COM2018 334 Förslag till rådets direktiv om ändring i direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker Sammanfattning

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM103 Nytt punktskattedirektiv 2017/18:FPM103 Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning KOM 2018 346 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt KOM 2018 349 Förslag till rådets förordning om ändring i förordning EU nr 389/2012 om administrativt

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341 (doc, 320 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341 (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM102 Direktiv om mervärdesskatt vid 2017/18:FPM102 gränsöverskridande handel det slutgiltiga mervärdesskattesystemet Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning KOM2018329 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG rörande införande av detaljerade

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM101 Omvänd skattskyldighet för handel med 2017/18:FPM101 utsläppsrätter m.m. och snabba insatser mot momsbedrägeri Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning COM2018 298 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM100 Ändring av direktiv om 2017/18:FPM100 vidareutnyttjande av information från offentliga sektorn Finansdepartementet 2018-06-05 Dokumentbeteckning KOM2018 234 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga

2018-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234 (doc, 332 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM99 Den fleråriga budgetramen 2021-2027 2017/18:FPM99 Statsrådsberedningen 2018-06-05 Dokumentbeteckning COM 2018 321 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: En

2018-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18 FPM98 Förordning om genomförandet och 2017/18:FPM98 driften av toppdomännamnet eu Näringsdepartementet 2018-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2018 231 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRODNING om genomförandet och driften av toppdomännamnet eu och om upphävande

2018-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231 (doc, 297 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM97 Förordning om onlinebaserade 2017/18:FPM97 förmedlingstjänster Utrikesdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning KOM 2018 238 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig (doc, 119 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig (pdf, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM96 Meddelande om artificiell intelligens för 2017/18:FPM96 Europa Näringsdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning COM2018 237 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM95 Meddelande om att bekämpa 2017/18:FPM95 desinformation online Kulturdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning KOM 2018 236 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Bekämpande

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM94 Rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin Socialdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning COM2018 244 final Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Strenghtened Cooperation againts Vaccine Preventable Diseases COM2018

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM93 KOM(2018) 239 slutlig, KOM(2018) 241 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM93 Bolagsrättspaketet2017/18:FPM93 Justitiedepartementet 2018-05-29 Dokumentbeteckning KOM2018 239 slutlig Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv EU 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt KOM2018 241

2018-05-29

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM93 KOM(2018) 239 slutlig, KOM(2018) 241 slutlig (doc, 120 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM93 KOM(2018) 239 slutlig, KOM(2018) 241 slutlig (pdf, 113 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM92 COM(2018) 325, COM(2018) 326, COM(2018) 327, COM(2018) 328

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM92 Förslag till system för EU:s egna medel 2017/18: för perioden från 2021 och framåt FPM92 Finansdepartementet 2018-05-29 Dokumentbeteckning COM2018 325 Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel COM2018 326 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

2018-05-29

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM92 COM(2018) 325, COM(2018) 326, COM(2018) 327, COM(2018) 328 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM92 COM(2018) 325, COM(2018) 326, COM(2018) 327, COM(2018) 328 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM91 KOM(2018) 214, KOM(2018) 218

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM91 Direktiv om skydd för personer som 2017/18:FPM91 rapporterar om överträdelser av unionsrätten Justitiedepartementet 2018-05-28 Dokumentbeteckning KOM2018 214 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018-05-28

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM91 KOM(2018) 214, KOM(2018) 218 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM91 KOM(2018) 214, KOM(2018) 218 (pdf, 122 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM90 COM(2018) 212

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM90 Förordning om id-kort och dokument för2017/18:FPM90 uppehållsrätt Justitiedepartementet 2018-05-22 Justitiedepartementet Dokumentbeteckning COM2018 212 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar

2018-05-22

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM90 COM(2018) 212 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM90 COM(2018) 212 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM89 KOM (2018) 213

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM89 Direktiv om finansiell information för 2017/18:FPM89 att bekämpa brott Justitiedepartementet 2018-05-22 Dokumentbeteckning KOM 2018 213 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information

2018-05-22

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM89 KOM (2018) 213 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM89 KOM (2018) 213 (pdf, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM88 KOM (2018) 225, KOM (2018) 226

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM88 Förordning om tillgång till e-bevisning inom EU och Direktiv om utseende av representant för utlämnande av e- bevisning Justitiedepartementet 2018-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2018 225 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European

2018-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM88 KOM (2018) 225, KOM (2018) 226 (doc, 125 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM88 KOM (2018) 225, KOM (2018) 226 (pdf, 131 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM87 KOM (2018) 193 final, KOM (2018) 192 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM87 Avtalet om ekonomiskt partnerskap 2017/18:FPM87 mellan Europeiska unionen och Japan Utrikesdepartementet 2018-05-18 Dokumentbeteckning KOM 2018 193 final Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ekonomiskt partnerskap

2018-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM87 KOM (2018) 193 final, KOM (2018) 192 final (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM87 KOM (2018) 193 final, KOM (2018) 192 final (pdf, 61 kB)