Dokument & lagar (780 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 13 j j Ui J,Mi ufu ounif it: fn 11 A N:o 58. t II fr Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. rr rt:Andra Kammaren den 10 O VuV i J;rio Vi vV T fri,I u: Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för apotekaren F.

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:58 (pdf, 484 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:57

Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 11 legal mrta. bi t t.bi rinna o saddf b rsfoliinolb llil gra idisla h.ttodgiblv ialoiiitogit hem Kg i i lind flit k i it rgäl Tv m jj 11’MItibSO löt noa ruf nIgno/i Hiob:b iid tirunognöd u igubadibi livd iiliebiblio tbiinru:t öt81 j ii in Öl nob m i lod il joi8 1.f 8 Jb

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:57 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:56

Riksdagens Skrifvelse N:o 50. 7 f jVin i i f i.I tf.ui trro,tmot Vi rh biKun't in X:o 50. ixillJr.c. öt biob I i i1 ji i 1 1 ill:i fult Upplyst och godkRnd hos Första Kammaren den 10 maj 189Andra Kammaren den 10 ri fl- f j i ij.y: y.i i bi.j,Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:56 (pdf, 322 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:55

Riksdagens Skrifvelse N:o 55. i a iMt-liJ il-X f 1 I i tf imnie i iriii ni Jiiiii,n:i f niiitiMir a i e.i f 1 1 s i 1:1 ii 5 1 t.l.i m 1.51 f ifft fu i.una.i Lii tf i iiiut tfvlffffar t il m, Iji i H ii o till uiu:l,r- r. hindra i;N:o 55. Ä I:r Titf 4 tf 1S 1350 i:X r.gilgid buo/itSO T.U 1 I itjo u l-i

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:55 (pdf, 469 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:68

Riksdagens Skrifvelse N:o 68. 1 Wi0 loflr.f il-in ii Tobisil-x miblnd tfljhirtl 1 till.bi t iiusrgoliJ i 0 o.bl r V nu schism invid i li f Us.V.iW,XUA Ji ilörgdröm h illsHiuii nimini it jfohiil ixs.rmd tcjInnJ till JnjqrlfifTf rIfi uuitiod ifiv i laiJ yhetjiS urna b, grthtqHa iiumn item i it mqgoKj frt artig

1895-05-09

Riksdagsskrivelse 1895:68 (pdf, 1129 kB)