Dokument & lagar (1 träffar)

verk 1819:UU0

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete

1820-01-01

verk 1819:UU0 (pdf, 210 kB)