Dokument & lagar (64 träffar)

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR17

Civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-28-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2014/15:RFR17 Förord Civilutskottet anordnade den 28 maj 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget

2015-09-18

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR17 (pdf, 11168 kB)

Civilutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-06-04 TID 9.30-9.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:28 och 2014/15:29. 2 Arv i internationella situationer CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:105 och

2015-06-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-05-28 TID 9.30-10.25, 10.40-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om ungas möjlighet att finansiera ett eget boende. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet

2015-05-28

Civilutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-05-26 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att fotografen Melker Dahlstrand får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2015-05-26

Civilutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-05-21 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Ledningsrätt i tomträtt CU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:74 och motion. Utskottet justerade

2015-05-21

Civilutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-05-19 TID 11.00-11.25, 11.30-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:25. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2015-05-19

Civilutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-05-07 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 2 Vårändringsbudget för 2015 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och

2015-05-07

Civilutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-04-23 TID 9.30-9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Modernare regler för internationell järnvägstrafik CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:58. Utskottet

2015-04-23

Civilutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-04-16 TID 9.30-9.40, 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 CU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

2015-04-16

Civilutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-04-09 TID 9.30-9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Konsumenträtt och överskuldsättning CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU11.

2015-04-09

Civilutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-24 TID 11.00-12.00, 12.05-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. 2 Information Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan m.fl. från Näringsdepartementet informerade

2015-03-24

Civilutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-19 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Associationsrätt m.m. CU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU8. M-C-V-FP-

2015-03-19

Civilutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-12 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU9.

2015-03-12

Civilutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-10 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Planering och byggande CU10 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Inkomna EU dokument Inkomna EU-dokument

2015-03-10

Civilutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-03-03 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15 och 2014/15:16. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2015-03-03

Civilutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-19 TID 9.30-10.55, 11.10-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om konsumtion på kredit är konsumenten tillräckligt skyddad Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet

2015-02-19

Civilutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. 2 Bostadspolitik CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2013/14:247 och motioner. Utskottet justerade

2015-02-10

Civilutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-02-03 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Familjerätt CU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU6. M-SD-C-V- och

2015-02-03

Civilutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-01-20 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kommissionens arbetsprogram 2015 CU2y Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens

2015-01-20

Civilutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-15 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Familjerätt CU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Bostadspolitik CU7 Utskottet behandlade motioner.

2015-01-15

Paginering