Dokument & lagar (157 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:165

Riksdagsskrivelse 2013/14:165 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:165 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:165 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:164

Riksdagsskrivelse 2013/14:164 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU16 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:164 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:164 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:156

Riksdagsskrivelse 2013/14:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU8 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:156 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:156 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:144

Riksdagsskrivelse 2013/14:144 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:144 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:144 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:140

Riksdagsskrivelse 2013/14:140 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU5 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-15

Riksdagsskrivelse 2013/14:140 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:140 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:130

Riksdagsskrivelse 2013/14:130 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:130 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:126

Riksdagsskrivelse 2013/14:126 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:125 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:126 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:126 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:125

Riksdagsskrivelse 2013/14:125 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:126 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:125 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:125 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:75

Riksdagsskrivelse 2013/14:75 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU6 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:75 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:75 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:61

Riksdagsskrivelse 2013/14:61 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-21

Riksdagsskrivelse 2013/14:61 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:61 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:28

Riksdagsskrivelse 2013/14:28 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:28 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:28 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:281

Riksdagsskrivelse 2012/13:281 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU28 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:281 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:280

Riksdagsskrivelse 2012/13:280 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU27 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:280 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:279

Riksdagsskrivelse 2012/13:279 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU26 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:279 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:270

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:270 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:269

Riksdagsskrivelse 2012/13:269 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU23 Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:269 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:245

Riksdagsskrivelse 2012/13:245 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:245 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:231

Riksdagsskrivelse 2012/13:231 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:231 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:230

Riksdagsskrivelse 2012/13:230 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:230 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:222

Riksdagsskrivelse 2012/13:222 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:222 (pdf, 83 kB)