Dokument & lagar (593 träffar)

Civilutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-30 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Associationsrätt CU7 Utskottet fortsatte behandlingen motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU7. S-MP-V- och

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:70

Riksdagsskrivelse 2017/18:70 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:70 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:70 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:69

Riksdagsskrivelse 2017/18:69 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:69 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:69 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:68

Riksdagsskrivelse 2017/18:68 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:68 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:68 (pdf, 54 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-28 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Information från Justitiedepartementet Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. informerade om förslaget till ny Bryssel II-förordning

2017-11-28

Civilutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-23 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Budgetpropositionen Utgiftsområde 18 CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och mo-tioner. Utskottet

2017-11-23

Civilutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-21 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Budgetpropositionen Utgiftsområde 18 CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och mo-tioner. Ärendet

2017-11-21

Civilutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-09 TID 9.009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Information från Boverket Generaldirektör Anders Sjelvgren och stabsexpert Christina Johannesson informerade om aktuella frågor. 3 Kommissionens förslag till förordning

2017-11-09

Riksdagsskrivelse 2017/18:34

Riksdagsskrivelse 2017/18:34 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU2 Sjöfylleri får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:34 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:34 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:33

Riksdagsskrivelse 2017/18:33 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:33 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:33 (pdf, 53 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 9.309.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Sjöfylleri CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU2. 3 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt

2017-10-26

Riksdagsskrivelse 2017/18:19

Riksdagsskrivelse 2017/18:19 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU3 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:19 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:19 (pdf, 55 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Information om polygama äktenskap Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. från Justitiedepartementet samt företrädare för Skatteverket och Migrationsverket informerade

2017-10-24

Civilutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4. 2 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande CU3 Utskottet fortsatte

2017-10-17

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.30−11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras den 17 oktober 2017 Caroline

2017-10-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 Miljöbedömningar CU2y Utskottet fortsatte behandlingen i fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition

2017-10-10

Civilutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-26 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen

2017-09-26

Civilutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-14 TID 9.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Ulf Holm m.fl. informerade om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssammarbete, KOM 2016 283, samt om kommissionens översyn av

2017-09-14

Civilutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-06-08 TID 9.309.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:31. 2 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Ulf Holm m.fl. från konsumentenheten informerade om förslaget till

2017-06-08

Riksdagsskrivelse 2016/17:307

Riksdagsskrivelse 2016/17:307 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU18 Skärpt ansvar för fartygsvrak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2017 Urban Ahlin Claes

2017-06-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:307 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:307 (pdf, 53 kB)