Dokument & lagar (535 604 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:135 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:135 av Fredrik Malm L Politiska rättigheter i Egypten Fredrik Malm har frågat mig hur jag kommer att öka trycket, från Sverige och EU, för att den egyptiska regeringen ska respektera det egyptiska folkets civila och politiska rättigheter. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:135 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:134 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:134 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:132 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03425/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:132 av Dennis Dioukarev SD Regeringens nya position om flytträtten Dennis Dioukarev har frågat mig varför regeringen i propositionen om effektivare flytträtt går emot sitt ursprungliga

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:132 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:131 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:131 av Tobias Andersson SD ang. Regelförenklingar Tobias Andersson har frågat mig vilken min reaktion är så här långt på den så kallade regelförenklingsresan, och om den föranleder i så fall någon åtgärd inom kort, eller om näringslivet får vänta. Förenklingspolitiken är en central del av näringspolitiken

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:131 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:130 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:130 av Katarina Brännström M Pensionärer som missar bostadstillägg Katarina Brännström har frågat mig hur jag avser att arbeta för att fler som har rätt till bostadstillägg också ska kunna få det. Jag välkomnar att Katarina Brännström delar regeringens inställning om att det är problematiskt att personer

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:130 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:129 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04220/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:129 av Katarina Brännström M Hög sjukfrånvaro hos kvinnor Katarina Brännström har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska sjukfrånvaron och framför allt för att minska skillnaderna mellan män och

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:129 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03301/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:128 av Lars Beckman M Bärplockningsläger Lars Beckman har frågat inrikesministern vilken uppföljning han avser att göra för att säkerställa att den lagstiftning som finns rörande avhysning av bl.a. bärplockningsläger

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:127 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02633/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:127 av Sofia Westergren M Trafiksäkerheten vid järnvägen Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas, givet att Trafikverket har arbetat med frågan, i Stenungsund för stärkt säkerhetsarbete

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:127 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:126 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lawen Redar (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:126 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:125 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04213/FS Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:125 av Clara Aranda SD Det fortsatta nationella arbetet med psykisk ohälsa Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på utredningens förslag om en tydlig, samlad och långsiktig nationell styrning inom området psykisk hälsa. Förslagen i slutbetänkandet För att börja med

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:125 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:124 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:124 av Anders Österberg S om stora demonstrationer i Irak Anders Österberg har frågat mig om hur Sverige kan påverka Iraks regering att respektera mänskliga rättigheter. Sveriges regering följer utvecklingen i Irak nära och för en dialog med

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:124 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:123 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04212/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:123 av Clara Aranda SD Apatiska flyktingbarn Clara Aranda har frågat mig hur jag avser att agera för att förhindra att barn utsätts för den typ av övergrepp som beskrivs i frågan. Varje barn som behöver få vård ska få det. Det

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:123 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:122 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:122 av Clara Aranda SD Nollvision för självmord Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på möjligheten att tillsätta en nationell samordnare med samlat ansvar för det nationella arbetet med suicidprevention. Regeringen har genomfört stora satsningar på suicidprevention under de senaste åren. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:122 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:119 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04207/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:119 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid kirurgiska ingrepp Mikael Eskilandersson har frågat civilministern om regeringen avser att agera för att förhindra att barn i Sverige utsätts för onödiga och riskfulla kirurgiska

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:119 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02621/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:116 av Sten Bergheden M Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40 Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att skärpa upp kraven för att minimera riskerna med att fordonsägare

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03292 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi S Brister i larmcentralens verksamhet Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de påstådda bristerna i larmcentralens verksamhet. Då det är oklart om det är SOS

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:114 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2019/ 03404/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:114 av Lars Beckman M En konsumentvägledning nära medborgarna Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i hela Sverige säkerställa en nära och tillgänglig konsumentvägledning med lokalkännedom. Konsumentmarknaderna

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:114 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02615/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:113 av Roza Güclü Hedin S Neddragning på järnvägsunderhållet Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra mig om att järnvägsunderhållet sker på ett långsiktigt sätt som garanterar goda villkor

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02614/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:112 av Lars Hjälmered M Nya elmätare Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Sverige i det kommande bytet av elmätare ska använda teknik som är i absolut framkant och

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:111 av Håkan Svenneling V Hemförande av barn från nordöstra Syrien Håkan Svenneling har frågat mig om Sverige har fått ett erbjudande av USA att ta hem kvinnor och barn från nordöstra Syrien. Regeringen prioriterar arbetet med att försöka hjälpa

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)