Dokument & lagar (236 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1994:69

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att den skulle ogiltigförklaras. Hon anförde som grund för överklagandet att svenska folket inför folkomröstningen aldrig fick veta att omröstningen inkluderade

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:68

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att denna skulle göras om. Han anförde som grund för överklagandet att ansökan om medlemskap i EU ingetts av politikerna utan föregående allmän debatt. Enahanda utredningar och beslut som i VPN 1994:67, se detta ärende.

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:67

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att omröstningen skulle ogiltigförklaras. NN anförde i huvudsak att omröstningen var olaglig på grund av partiledarnas agerande, bristande mandat för de förtroendevalda,

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:75

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och anförde bl.a. att ja-röstarna hade vilseförts av politikernas propaganda och broschyrer från utrikesdepartementetet och att det fanns en stor skara medborgare som ångrade

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:74

NN överklagade folkomröstningen om EU-medlemskap i en skrivelse som kom in till Riksskatteverket den 6 december 1994. Enahanda beslut som i VPN 1994:72, se detta ärende.

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:73

NN överklagade folkomröstningen om EU-medlemskap i en skrivelse som kom in till Riksskatteverket den 8 december 1994. Enahanda beslut som i VPN 1994:72, se detta ärende.

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:72

NN överklagade folkomröstningen om EU-medlemskap i en skrivelse som kom in till Riksskatteverket den 7 december 1994. Valprövningsnämnden yttrade: Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen den 13 november 1994. Kungörelse om utgången av omröstningen var införd i Post- och Inrikes Tidningar

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:59-64

Riksskatteverket RSV fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen den 13 november 1994. AA och BB gemensamt samt CC, DD, EE, FF och GG var för sig överklagade folkomröstningen om EU-medlemskap och yrkade att Valprövningsnämnden skulle upphäva resultatet av folkomröstningen och förordna om ny omröstning.

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:58

Riksskatteverket RSV fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att Valprövningsnämnden skulle upphäva resultatet av folkomröstningen och förordna ny omröstning. Till stöd för sin talan anförde NN i huvudsak följande. Vid

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:76

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att den skulle ogiltigförklaras. Han anförde som grund att ja-sidans seger hade byggt på hotelser och grova felaktigheter. Enahanda utredningar och beslut som i VPN 1994:67, se detta ärende.

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:78

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att den skulle ogiltigförklaras samt att nyval skulle hållas utan att poströsterna räknades. Han anförde som grund att valresultatet inte kunde anses utgöra ett

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:71

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och anförde att det förekommit misstänkt otillbörligt verkande i den vallokal som anordnats i bespisningen i Gränsbyskolan, Uppsala. En valsedelsutdelare med band om bröst

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:70

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och yrkade att denna skulle upphävas och ny omröstning ordnas. Han anförde som grund att den broschyr som Riksskatteverket skickat ut till hushållen varit lagstridig och även

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:66

NN överklagade folkomröstningen om EU-medlemskap och yrkade att Valprövningsnämnden skulle upphäva resultatet av folkomröstningen och förordna om ny omröstning. Till stöd för sin talan anför NN i huvudsak följande. Propaganda förekom i röstningslokalerna inberäknat postens lokaler under den tid som poströstningen pågick

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:65

Riksskatteverket RSV fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen. RSV anförde i yttrande att det av bilagda handlingar framgick att NN var amerikansk medborgare och därmed inte röstberättigad i folkomröstningen. Valprövningsnämnden

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:77

Riksskatteverket fastställde den 17 november 1994 utgången av folkomröstningen om EU-medlemskap den 13 november 1994. NN överklagade folkomröstningen och åberopade som skäl för överklagandet statsministerns engagemang för ja-sidan, penningfördelningen mellan ja- och nej-sidan, Utrikesdepartementets och Riksskatteverkets

1994-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1994:46

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län fastställde den 13 oktober 1994 utgången av kommunfullmäktigvalet i Härryda kommun och den 12 oktober utgången av landstingsfullmäktigvalet i Göteborgs och Bohus läns landsting. NN överklagade båda valen i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 3 oktober 1994. Valprövningsnämnden

1994-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1994:55

Länsstyrelsen i Kopparbergs län fastställde den 18 oktober 1994 utgången av valet till kommunfullmäktige i Malungs kommun. NN överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas då det gällde den fastställda ordningen mellan kandidaterna för de tjugo mandat som Arbetarepartiet-Socialdemokraterna tilldelats

1994-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1994:54

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde utgången av kommunfullmäktigvalet i Värnamo kommun den 13 oktober 1994. AA överklagade valet och anförde i huvudsak följande. 1. Valet på Värnamo sjukhus arrangerades av posten/sjukhuset. När AA besökte sjukhuset strax efter kl. 16.00 den 9 september för att lägga ut valsedlar

1994-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1994:53

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde utgången av landstingsvalet den 12 oktober 1994. Miljöpartiet de Gröna Halland överklagade valet och begärde omräkning och manuell kontrollräkning. Som skäl för överklagandet anförde Miljöpartiet att landstingsvalet i Halland felredovisats och sedan inte korrigerats genom Länsstyrelsens

1994-12-07