Dokument & lagar (60 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2019:35

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 10 maj 2019 att utse en ny ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige i Höörs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han var nr 7 på listan för Miljöpartiet de gröna till kommunfullmäktige i Höörs kommun och därför skulle ha

2019-06-26

Valprövningsnämndens beslut 2019:26

Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 25 maj överklagat Valmyndighetens beslut. AA har anfört hon besökt Bjuregården i Bjurholm kommun där man kan förtidsrösta till Europaparlamentet. Röstmottagarna hade inte lagt fram kuvert och pennor eller ställt fram skärmar för

2019-06-26

Valprövningsnämndens beslut 2018:889

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har bl.a. överklagat Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till riksdagen och anfört att valet i Sverige 2018 inte genomfördes korrekt. Felaktigheterna

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:865

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sollentuna kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Den överklagandetid som står i protokollet är felaktig. Beslutet

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:894

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i två beslut den 26 september 2018 utgången av valet till Landstingsfullmäktige i Skåne läns landsting respektive valet till Kommunfullmäktige i Malmö kommun den 9 september

2018-12-19

Valprövningsnämndens beslut 2018:872

Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 3 oktober överklagat Valmyndighetens beslut och anfört att nyval bör äga rum för att, såvitt kan förstås, undanröja otillbörlig valpåverkan. Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet Valmyndigheten fastställde i ett beslut

2018-12-05

Valprövningsnämndens beslut 2018:474

Valmyndigheten beslutade den 23 mars 2018 att avslå en anmälan om registrering av partibeteckning. Redogörelse för överklagandet Bondesrepublikanerna har överklagat Valmyndighetens beslut. Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet I 15 kap. 3 vallagen 2005:837 regleras vilka beslut som får överklagas hos Valprövningsnämnden.

2018-11-07

Valprövningsnämndens beslut 2018:41,42,43,44,45,46

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA dnr 41-2018BB dnr 42-2018CC dnr 43-2018DD dnr 44-2018EE dnr 45-2018 och FF dnr 46-2018 har överklagat valet till riksdagen. Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

2018-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2016:7

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse Susanna Ahlberg som ny ledamot för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Älmhults kommun. Redogörelse för överklagandet Susanna Ahlberg har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 juli 2016 överklagat beslutet. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2014:101

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Söderhamn den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Därmed var valet avslutat. AA har i en skrivelse som kom

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:1

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Pajala den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. AA har den 23 december 2014 till Länsstyrelsen i Norrbottens

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:80 L

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Blekinge län den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Därmed var valet avslutat. Redogörelse för överklagandet

2014-11-26

Valprövningsnämndens beslut 2014:80 K

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Därmed var valet avslutat. Redogörelse för överklagandet

2014-11-26

Valprövningsnämndens beslut 2014:88

Den 9 september 2014 inkom en skrivelse från A A till konstitutionsutskottet. I skrivelsen gjorde A A gällande att oegentligheter hade förekommit i förtidsröstningslokaler i Stockholm. Skrivelsen besvarades av utskottet den 17 oktober 2014 och överlämnades därefter till Valprövningsnämnden. A A skrivelse kom in till

2014-11-05

Valprövningsnämndens beslut 2014:70

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet I ett e-postmeddelande som sänts till Länsstyrelsen i Norrbottens län den

2014-11-05

Valprövningsnämndens beslut 2014:32

Redogörelse för överklagandet AA har den 12 september 2014 kommit in med en skrivelse till Valprövningsnämnden i vilken hon med stöd av 15 kap. 13 första stycket vallagen 2005:837 yrkar att Valprövningsnämnden inhiberar eller upphäver valet till Landstingsfullmäktige i Skåne den 14 september 2014 eller, om det ägt

2014-09-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:213

Länsstyrelsen i Gävleborgs län utsåg den 15 november 2010, efter anmälan från kommunfullmäktige i Söderhamns kommun, A A och B B till ledamöter och C C till ersättare i kommunfullmäktige i Söderhamns kommun. D D har överklagat beslutet i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 29 november 2010. Thuring kräver

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2011:1

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 30 november 2010 att utse A A till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Trollhättan. A A överklagar beslutet i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 17 december 2010. Valmyndigheten avstyrker bifall till överklagandet.

2011-02-23

Valprövningsnämndens beslut 2010:211

Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde den 24 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sollefteå kommun. I valet förekom en lista för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna med femtio namn, däribland A A som kandidat nummer 16. I valet fick partiet 21 mandat. Då A A på valdagen var folkbokförd

2011-01-12

Valprövningsnämndens beslut 2010:165, 206

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen. Beslutet kungjordes den 28 september 2010 i Post- och Inrikes Tidningar. Protokollet från Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende valen till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län färdigställdes den 29 september 2010. Protokollen

2010-12-17

Paginering