Dokument & lagar (8 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2002:21

Enligt Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigevalet i Borgholms kommun avslutades valet den 24 september 2002. AA överklagade valet och anförde bl.a. följande. Centrala valmyndigheten har uppdragit åt valnämnden i Borgholms kommun att i enlighet med 1 i vallagens

2002-12-11

Valprövningsnämndens beslut 2002:47

Valprövningsnämnden prövade den 27 november 2002 ett överklagande från AA av riksdagsvalet VPN 2002:42 samt har denna dag prövat ett överklagande från AA av dels valet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, dels valet till kommunfullmäktige i Stockholms kommun, 6:e valkretsen VPN 2002:46BB, borgarråd i

2002-12-04

Valprövningsnämndens beslut 2002:46

Länsstyrelsens i Stockholms län fastställde den 26 september 2002 utgången av kommunfullmäktigevalet i Stockholms kommun. Länsstyrelsens i Stockholms län fastställde den 25 september 2002 utgången av landstingsfullmäktigevalet i Stockholms läns landsting. AA, Kristdemokraterna, överklagade valen och anförde bl.a. Uppgifter

2002-12-04

Valprövningsnämndens beslut 2002:42

Valmyndigheten fastställde den 19 september 2002 utgången av valet till riksdagen den 15 september 2002. AA, Kristdemokraterna, överklagade resultatet i riksdagsvalet och anförde bl.a. följande. Uppgifter tyder på otillbörligt verkande vid röstning avseende hantering av budröster utförd av socialdemokratiska partiarbetare.

2002-11-27

Valprövningsnämndens beslut 1995:9

Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 8 november 1994 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Films kyrkliga samfällighet. AA överklagade beslutet och anförde att otillåten röstvärvning kunde ha förekommit vid budröstning för två väljare. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet. Även Riksskatteverket avstyrkte

1995-02-08

Valprövningsnämndens beslut 1985:39

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 23 september 1985 utgången av landstingsvalet i Värmlands läns landstingskommun. Den 30 september 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Sunne kommun. Över besluten anförde AA besvär. Till stöd för sin talan anförde AA i huvudsak följande. Han hade

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:27

I en till länsstyrelsen i Värmlands län den 23 september 1985 inkommen skrivelse anförde AA besvär över riksdagsvalet. Till stöd för sin talan åberopade han postfunktionärs bristande kontroll av buds behörighet, se närmare ref 1985:39. Riksskatteverket RSV fastställde utgången av riksdagsvalet den 24 september 1985. Beslutet

1985-11-06

Valprövningsnämndens beslut 1982:25

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde genom beslut den 4 oktober 1982 utgången av kommunfullmäktigvalet i Halmstads kommun. I besvär över beslutet yrkade AA att valprövningsnämnden skulle utreda om förhållande som avses i 15 kap. 7 vallagen hade förekommit och, om så varit fallet, upphäva valet och förordna om omval

1982-12-15