Dokument & lagar (21 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2019:25, 40, 42

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandena samt yttranden från valnämnd/länsstyrelse Felaktig avprickning i röstlängd AA 25-2019 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon har nekats att

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:46

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Hans överklagande avser räkning av personkryss i valdistriktet Botkyrka 22 Tuna. Han röstade den 8 maj i förhandsröstningslokalen i Tumba medborgarkontor

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:33

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att EU-valet ska ogiltigförklaras. Som stöd för detta har han anfört den omständigheten att EU-medborgare med dubbelt

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:398 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Falu kommun den 9 september 2018 och den 21 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige

2019-02-06

Valprövningsnämndens beslut 2018:82 m.fl.

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne läns landsting den 9 september 2018. Redogörelse för överklaganden och yttranden Tillhandahållande av valsedlar Alternativ för Sverige har genom AA 82-2018 överklagat länsstyrelsens beslut och

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:614

Länsstyrelsen i Skåne fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Avprickning i röstlängden AA 614-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört att hon inte fick tillfälle att rösta i Salliusgymnasiet i Eslöv då hon

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:308

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet och valnämndens samt Valmyndighetens yttranden AA 308-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Nacka och anfört bl.a. följande.

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:376

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet den 9 september 2018 till kommunfullmäktige i Varbergs kommun. Länsstyrelsen fastställde vidare i ett beslut den 21 september 2018 utgången av valet den 9 september 2018 till landstingsfullmäktige i Hallands län. Redogörelse för

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:862

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde i ett beslut den 19 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Eda kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 19 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA, kommunstyrelsens ordförande i Eda kommun Hela

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:836

Länsstyrelsen Stockholm fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Huddinge kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet och valnämndens samt Valmyndighetens yttranden Avprickning i röstlängden AA 836-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Huddinge

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:868

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Järfälla kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Liberalerna Järfälla har genom AA överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Fastställandet av valresultatet

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:49 (del)

Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 20 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens

2018-12-19

Valprövningsnämndens beslut 2018:49,211

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena AA dnr 49-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. När det var hennes tur att lämna fram kuverten i vallokalen fick hon veta att hon redan

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2002:49

I princip samma utredning och beslut som i VPN 2002:48 se detta ärende.

2002-12-11

Valprövningsnämndens beslut 2002:48

Enligt Länsstyrelsens i Skåne län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Hässleholm avslutades valet den 2 oktober 2002. AA överklagade valet och anförde bl.a. följande. Avseende tillvägagångssätt vid de allmänna valen i vallokalen Finja skola, valdistrikt Tyringe 1, Hässleholms

2002-12-11

Valprövningsnämndens beslut 2002:46

Länsstyrelsens i Stockholms län fastställde den 26 september 2002 utgången av kommunfullmäktigevalet i Stockholms kommun. Länsstyrelsens i Stockholms län fastställde den 25 september 2002 utgången av landstingsfullmäktigevalet i Stockholms läns landsting. AA, Kristdemokraterna, överklagade valen och anförde bl.a. Uppgifter

2002-12-04

Valprövningsnämndens beslut 2002:42

Valmyndigheten fastställde den 19 september 2002 utgången av valet till riksdagen den 15 september 2002. AA, Kristdemokraterna, överklagade resultatet i riksdagsvalet och anförde bl.a. följande. Uppgifter tyder på otillbörligt verkande vid röstning avseende hantering av budröster utförd av socialdemokratiska partiarbetare.

2002-11-27

Valprövningsnämndens beslut 2002:39

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 4 oktober 2002 utgången av kommunfullmäktigvalet i Orsa kommun den 15 september 2002. Vid sammanräkningen ingick inte fem förtidsröster en poströst och fyra röster från den särskilda röstmottagningen vid Mora lasarett den 8 september. Valet överklagades av SPI Sveriges Pensionärers

2002-11-20

Valprövningsnämndens beslut 2002:38

Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde den 23 september 2002 utgången av kommunfullmäktigvalet i Timrå kommun den 15 september 2002. Vid sammanräkningen underkändes 23 röster av länsstyrelsen. Av protokollet från sammanräkningen framgick följande. Femton förtidsröster som innehöll fönsterkuvert, inklusive röstkort

2002-11-20

Valprövningsnämndens beslut 1989:13

Valet av ledamöter och suppleanter till stiftsfullmäktige i Härnösands stift ägde rum i Domprosteriets kontrakt den 21 december 1988. I kontraktet ingår bl.a. Stigsjö församling. Till elektor i församlingen hade den 29 november 1988 valts kyrkoherden i församlingen, AA, vilken också deltog i stiftsfullmäktigvalet. Valet

1989-02-22

Paginering