Dokument & lagar (94 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2019:15

Det överklagade beslutet Valmyndigheten avslog den 3 april 2019 en anmälan om deltagande i 2019 års val till Europaparlamentet under partibeteckningen Blankt med tillhörande partisymbol. Valmyndigheten anförde i sitt beslut följande: Enligt bestämmelserna i 2 kap. 18 vallagen 2005:837 ska en anmälan om deltagande i val

2019-05-08

Valprövningsnämndens beslut 2018:826,830

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och länsstyrelsens yttrande AA 826-2018 och BB 830-2018 har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört de röstade i Hoks skola i

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:732

Det överklagade beslutet Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Svedala kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och gjort gällande att redovisningen av kandidatordningen för partiet Älska

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena Saknade personröster 851-2018 AA har överklagat

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:892

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Grästorps kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Kristdemokraterna ställde

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:795

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Strömstads kommun den 9 september 2018. Av protokollet från beslutet framgår att Simone Fischer inte finns upptagen som vald ledamot för Moderaterna i kommunen. Redogörelse för överklagandet Moderaterna

2018-12-05

Valprövningsnämndens beslut 2018:821

Länsstyrelsen i Östergötlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1309-20, dnr 201-10822-18AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna i Valdemarsviks kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:846

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Ale kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1409-20, dnr 201-33553-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Ale kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2015:13

Valmyndigheten beslutade den 18 maj 2015 att registrera partibeteckningen Sverigepartiet i Välfärden för val till riksdagen och att samtidigt avregistrera partibeteckningen SPI Välfärden för samma val. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2015. Redogörelse för överklagandet AA, ordförande för

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2014:44

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet Socialdemokraterna i Båstad har genom

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2011:6

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 18 januari 2011 att utse A A till ersättare för Centerpartiet i stället för B B. Bakgrunden till beslutet var att B B inte längre var folkbokförd i Järfälla kommun. B B har överklagat beslutet och anfört att Skatteverket folkbokfört honom på felaktig adress. Han har gett

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2010:61

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Sverigedemokraterna Södermanland överklagar genom A A valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Sverigedemokraterna yrkar att rösterna på Sverigedemokraterna och de ogiltigförklarade

2011-02-12

Valprövningsnämndens beslut 2010:36

Länsstyrelsen i Örebro län fastställde den 24 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun. A A har överklagat länsstyrelsen beslut och begärt att Valprövningsnämnden upphäver valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun och förordnar om omval i valkretsen Örebro Nordöstra. Valnämnden i Örebro

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:52

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun. Miljöpartiet de gröna överklagar länsstyrelsens beslut och anför att endast en valsedel med tillskrivet namn har beaktats medan partiet har fått belagt att namn skrivits till på minst två

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2008:9

Länsstyrelsen i Västerbottens län föreslog i skrivelse den 3 april 2008 ställd till Vilhelmina kommun att Dikanäs valdistrikt skulle läggas samman med Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt och att Lövlidens valdistrikt skulle läggas samman med Nästansjö valdistrikt. Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun avstyrkte den 23 juni

2008-12-18

Valprövningsnämndens beslut 2006:31

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Värmdö kommun. AA överklagade valet och anförde bl.a. följande. Han hade inte fått några personröster i valdistriktet Ingarö 1 och han undrade om hans personröster inte förväxlats med personrösterna för en annan

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:44

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i beslut den 4 oktober 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Klippans kommun den 17 september 2006. Moderata samlingspartiet överklagade, genom AA, valet och anförde i huvudsak följande. På eftermiddagen den 21 september 2006 redovisades på Valmyndighetens officiella valportal

2006-11-08

Valprövningsnämndens beslut 2006:11

Nackalistan beställde valsedlar hos Länsstyrelsen i Stockholms län och begärde bl.a. att det efter kandidatnamnen skulle läggas till vissa uppgifter, bl.a. uppgift om de frågor kandidaterna är engagerade i. Länsstyrelsen avslog i beslut den 12 maj 2006 Nackalistans begäran att som övriga identifieringsuppgifter lägga

2006-06-14

Valprövningsnämndens beslut 2002:39

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 4 oktober 2002 utgången av kommunfullmäktigvalet i Orsa kommun den 15 september 2002. Vid sammanräkningen ingick inte fem förtidsröster en poströst och fyra röster från den särskilda röstmottagningen vid Mora lasarett den 8 september. Valet överklagades av SPI Sveriges Pensionärers

2002-11-20

Valprövningsnämndens beslut 2002:9

AA begärde i skrivelse som inkom till Länsstyrelsen i Skåne län rättelse i röstlängden. Han angav att hans nya adress är Vendelsfridsgatan 5 B, 217 64 Malmö. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 4 september 2002 att inte vidta någon rättelse enligt 7 kap. 11 vallagen. Länsstyrelsen angav att den efter gjord prövning

2002-09-13