Dokument & lagar (14 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:398 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Falu kommun den 9 september 2018 och den 21 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige

2019-02-06

Valprövningsnämndens beslut 2018:877

Länsstyrelsen i Jämtlands län fastställde i ett beslut den 19 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Ragunda kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 11 oktober 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2014:45, 46(del), 47(del),50

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 23 september 2014 utgången av valen till kommunfullmäktige i länets kommuner den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena Kandidaternas fördelning

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 75-79, 83

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandena Begäran

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:85

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:90

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2010:48, 71

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Alingsås kommun. Valresultatet har överklagats av A A och B B. A As överklagande gäller frågan om godkännande av personröster. Han har åberopat att två namn för Sverigedemokraterna saknas i sammanställningen,

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:45 m.fl.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands läns landsting den 19 september 2010. Beslutet har överklagats av Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västra Götaland, A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I och J J. Förkomna valsedlar

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:43, 44, 46

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Härryda kommun. Valresultatet har överklagats av Kommunpartiet genom A A samt av B B och av C C. Kommunpartiet begär, med utgångspunkt från den betydelse en mindre felräkning eller felbedömning av godkända valsedlar

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:266

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 28 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Hofors kommun. A A har överklagat länsstyrelsens beslut och anför att på en valsedel vid valet till kommunfullmäktige i Hofors kommun finns en viss person, B B, angiven på en valsedel för Sverigedemokraterna, men

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2004:4

Partibeteckningen Sjukvårdspartiet i Jämtlands län registrerades den 4 maj 2001 för val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län. Som ombud för partiet enligt 5 kap. vallagen antecknades AA. Vid valet år 2002 erhöll partiet tre mandat i landstingsfullmäktige. Genom beslut den 24 mars 2004 antecknade Valmyndigheten BB

2004-06-11

Valprövningsnämndens beslut 1989:11

Valet av ledamöter och suppleanter till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ägde rum i Fässbergs kontrakts valkrets den 15 december 1988. Socialdemokraterna i Bohusläns partidistrikt överklagade valet. Grunden för överklagandet var dels att kallelse till valförrättningen inte skett i laga tid, dels att en valsedel med beteckning

1989-02-08

Valprövningsnämndens beslut 1979:2

Genom beslut den 23 november 1978 förordnade länsstyrelsen i Örebro län enligt 3 kap 3 vallagen 1972:620 om ändrad valdistriktsindelning i Örebro kommun. Beslutet innebar att flera valdistrikt vilka omfattade färre än 300 röstberättigade sammanlades till större distrikt. Sålunda sammanlades distrikten Lännäs 01 fastland

1979-12-30

Valprövningsnämndens beslut 1976:11

Genom beslut den 28 september 1976 fastställde länsstyrelsen i Norrbottens län valutgången vid 1976 års landstingsval i länet. Vid den slutliga röstsammanräkningen bestämde länsstyrelsen ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti i enlighet med 14 kap 15 vallagen. Namnen ordnades därvid på grundval av de röstetal

1976-11-10