Dokument & lagar (2 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2019:11

Det överklagade beslutet Valmyndigheten beslutade den 27 februari 2019 att avslå en anmälan om deltagande i val till riksdagen och därmed också för valen till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt för valet till Europaparlamentet under partibeteckningen Gula västarna. Valmyndigheten fann i sitt beslut att

2019-05-08

Valprövningsnämndens beslut 1988:12

Genom beslut den 29 september 1988 fastställde riksskatteverket RSV med stöd av 6 kap. 4 församlingslagen 1988:180 fördelningen av antalet ledamöter för varje valkrets vid val av stiftsfullmäktige år 1988. I Stockholms stift fördelades 121 mandat. Varje kontrakt utgjorde därvid en valkrets. RSV hade i underlaget tagit med

1988-11-23