Dokument & lagar (163 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Kommittéberättelse S 1998:09 kommittén, se dir. 1998:108.

Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa S 1998:09 Beteckning S 1998:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2003-02-28 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:108. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:08 beredningen, se dir. 1998:109.

SENIOR 2005 Äldrepolitik för framtiden S 1998:08 Beteckning S 1998:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2004-03-04 Status Avslutad 2003 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för beredningen, se dir. 1998:109. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:H

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram beslutsunderlag om den verksamhet Spri bedriver efter år 1999 S 1998:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:H Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för Lokal

1998-12-22

Valprövningsnämndens beslut 1998:38

I en skrivelse till skattemyndigheten i Luleå klagade AA över att han fråntagits rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen, trots att han måste betala full kommunalskatt. Skattemyndigheten, som uppfattade AAs skrivelse som en begäran om rättelse av röstlängd, beslutade att inte ändra uppgifterna i röstlängden. AA skrev

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:37

Kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun avslutades den 7 oktober 1998. Valet överklagades av AA och BB på den grunden att valsedlar med partibeteckningarna Folkpartiet respektive Kristdemokraterna inte lagts samman med valsedlar med partibeteckningen Mittalliansen. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:36

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Av länsstyrelsens anteckningar fogade till protokollet fört vid den slutliga sammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet 1998-09-20 framgick följande. Utseende av ledamöter och ersättare

1998-12-16

Kommittéberättelse S 1998:07 kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24.

Kommittén mot barnmisshandel S 1998:07 Beteckning S 1998:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2002-03-04 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-10

Kommittéberättelse N 1998:07 utredningen, se dir. 1998:88.

Pyrotekniska utredningen N 1998:07 Beteckning N 1998:07 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:88. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ljung,

1998-12-10

Valprövningsnämndens beslut 1998:31

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Svenljunga avslutades valet den 25 september 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län avslutades detta

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:30

AA, BB och CC överklagade valet till kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun och yrkade att det skulle göras om. Vidare yrkade de, oberoende av om Valprövningsnämnden skulle bifalla yrkandet om omval eller ej, att Valprövningsnämnden skulle fastslå dels att rösträkningen hade genomförts i strid med 16 kap. 2 samt 17 kap.

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:32

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 7 oktober 1998 utgången av kommunfullmäktigevalet i Smedjebackens kommun. I Länsstyrelsens anteckningar vilka bifogats protokollet fört vid den slutliga röstsammanräkningen anfördes bl.a. följande. Kristdemokraterna har inte anmält kandidater och heller inte för väljarna

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:33

Valet till kommunfullmäktige i Bromölla kommun avslutades den 7 oktober 1998. Vänsterpartiet i Skåne överklagade genom AA valet till kommunfullmäktige och yrkade därvid att Valprövningsnämnden skulle upphäva länsstyrelsens beslut att tilldela Vänsterpartiet sex mandat i kommunfullmäktige i Bromölla, trots att valresultatet

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:34

Enligt Länsstyrelsens i Norrbottens län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Pajala kommun avslutades valet den 1 oktober 1998. Folkpartiet i Pajala kommun överklagade genom AA utgången av valet och begärde att detta skulle göras om och anförde som skäl bl.a. följande. Inför

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:33

Valet till kommunfullmäktige i Bromölla kommun avslutades den 7 oktober 1998. Vänsterpartiet i Skåne överklagade genom AA valet till kommunfullmäktige och yrkade därvid att Valprövningsnämnden skulle upphäva länsstyrelsens beslut att tilldela Vänsterpartiet sex mandat i kommunfullmäktige i Bromölla, trots att valresultatet

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:35

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till Stockholms läns landsting och den 2 oktober 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Stockholms kommun. Miljöpartiet de Grönas stadsdelsförvaltning i Norrmalm-Vasastan, nedan kallat Miljöpartiet, överklagade valen och anförde i huvudsak

1998-12-09

Kommittéberättelse M 1998:10 utredningen, se dir. 1998:106.

Utredningen M 1998:10 om avveckling av Koncessionsnämnden för miljöskydd Beteckning M 1998:10 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2000-03-13 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-03 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:106. Lokal Redovisningsrapport till Regeringen

1998-12-03

Kommittéberättelse N 1998:08 beredningen, se dir. 1998:97.

Beredningen för ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen N 1998:08 Beteckning N 1998:08 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-17 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-03 Direktiv för beredningen, se dir. 1998:97. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-12-03

Kommittéberättelse S 1998:F

Arbetsgrupp med uppgift att analysera vissa frågor i anslutning till användning av resultat från genetiska undersökningar S 1998:F Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-27

1998-11-27

Kommittéberättelse Ku 1998:06 utredningen, se. dir. 1998:102.

Utredningen om överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar Ku 1998:06 Beteckning Ku 1998:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2006-11-20 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-26 Direktiv för utredningen, se.

1998-11-26