Dokument & lagar (30 057 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 00160/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:774 av Mikael Larsson C Säkra rastplatser för yrkeschaufförer Mikael Larsson har frågat mig vad jag tänker göra för att se till att de säkra rastplatserna ökar i Sverige så att alla åkerier såväl svenska som internationella

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/00159/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:773 av Mikael Larsson C Tillfällig klassning av BK4-vägar Mikael Larsson har frågat mig hur jag avser att jobba för att kommunerna ska få bättre kunskap och kompetens för att tillfälligt kunna klassa upp sina vägar

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:772 av Mikael Larsson C Depositionsavgifter för utländska åkerier Mikael Larsson har frågat mig om jag är villig att titta på möjligheten att låta åkerier från EU-länder och länder utanför EU betala en depositionsavgift när de kommer till Sverige. Jag håller med Mikael Larsson om att det är viktigt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 00202 OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:768 av Lars Hjälmered M Svågerpolitik och korruption i offentlig upphandling Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag har och avser att vidta för att minska korruption i upphandlingar med offentlig sektor. Det är allvarligt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/00130/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:761 av David Josefsson M SJ:s biljettförsäljningskanaler David Josefsson har frågat mig när ett konkurrensneutralt biljettförsäljningssystem för tågresor kan införas. Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:740 av Boriana Åberg M Presidentvalet i Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag, å den feministiska regeringens vägnar, kommer att skicka officiella gratulationer till president Tsai Ing-wen. EU, och därigenom Sverige, har från utrikestjänsten

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:736 av Hans Wallmark M Utrikesministerns närvaro i riksdagen Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att under riksmötet 2020/21 i större utsträckning prioritera deltagande vid riksdagens frågestunder i kammaren. Som frågeställaren uttrycker

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:712 av Ida Gabrielsson V Bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen Ida Gabrielsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget för sjuk- och aktivitetsersättningen. De som är långvarigt sjuka och inte kan jobba har länge halkat efter

Svarsdatum: 2020-01-24 Frågeställare: Ida Gabrielsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020/00032/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund M Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter Jörgen Berglund har frågat mig om jag fick ta del av den information som lämnades av Kustbevakningen till Regeringskansliet och vad jag i så fall

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 00164/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:758 av Marta Obminska M Skjutningar och annan kriminalitet i Uppsala Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska skjutningarna och den övriga kriminaliteten i Uppsala och när man får se resultaten

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/00116/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:757 av Lotta Finstorp M Högspänningsledning i Södermanland Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att två planerade elledningar till SSAB:s anläggning i Oxelösund inte ska

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:756 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 00062 MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:756 Företagare i de sociala trygghetssystemen av Solveig Zander C Solveig Zander har frågat mig när jag kommer att presentera vilka åtgärder jag tänker vidta för att omvandla de överväganden som presenteras i betänkandet till

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:756 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:755 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/00168/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:755 av Lars Püss M Länsstyrelsernas myndighetsutövning Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att myndighetsutövningen blir likvärdig bland landets länsstyrelser. Länsstyrelserna bedriver verksamhet

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:755 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/00146/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:753 av Betty Malmberg M Dyslexi och nationella prov Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att elever med dyslexi inte ska behöva uppfatta sig som missgynnade då de skriver nationella prov.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:752 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:752 av Ali Esbati V Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud Ali Esbati har frågat mig om regeringen kommer att lägga någon proposition om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Ett fungerande lokalt arbetsmiljöarbete behövs för att förebygga ohälsa, arbetsolyckor och i värsta fall

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:752 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:748 av Saila Quicklund M Bredbandsutbyggnad på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vad jag anser om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden,

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:747 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:747 av Anders Österberg S Övertygelse- och religionsfrihet kopplat till regeringens demokratisatsning Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på rollen av religions- och övertygelsefrihet och förståelsen av religion i det internationella

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:747 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:746 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/00140 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:746 av Boriana Åberg M Bedrägeribrott mot äldre Boriana Åberg har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att stävja bedrägeribrott mot äldre. Frågan har överlämnats till mig.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:746 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:745 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 00055/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:745 av Magnus Persson SD Sveaskogs syn på älgförvaltning Magnus Persson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att se över Sveaskogs syn på sin älgförvaltning. Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:745 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:744 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020 000 25 SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:744 av Mikael Oscarsson KD Den falske officeren i Försvarsmakten Mikael Oscarsson har frågat mig vilka initiativ jag har tagit sedan Försvarsdepartementet informerades om att den falske officeren var olämplig ur säkerhetssynpunkt.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:744 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 86 kB)