Dokument & lagar (271 träffar)

Proposition 1964:198 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 198 år 196b 1 Nr 198 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående organisationen av delgivning sverksamheten efter förstatligandet av polisväsendet m. m.given Stockholms slott den 13 november 196b. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över inrikesärenden för

1964-12-31

Proposition 1964:198 - höst (pdf, 1446 kB)

Proposition 1964:196 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 196 år 1964 1 Nr 196 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av ändringar i Förenta Nationernas stadga given Stockholms slott den 13 november 1964. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1964-11-13

Proposition 1964:196 - höst (pdf, 331 kB)

Proposition 1964:201 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 201 år 196b 1 Nr 201 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående personalstater för viss personal i teknisk tjänst vid marinen m. m.given Stockholms slott den 13 november 196A. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden

1964-11-13

Proposition 1964:201 - höst (pdf, 985 kB)

Proposition 1964:200 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 200 år 196b l Nr 200 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag för budgetåret 196b/65 till underrätterna, m. m.given Stockholms slott den 13 november 196b. Under åberopande av bilagda i statsrådet förda protokoll vill KungJ. Maj t härmed föreslå riksdagen att bifalla

1964-11-13

Proposition 1964:200 - höst (pdf, 1605 kB)

Proposition 1964:193 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 193 år 196b 1 Nr 193 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 2:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj. ts regeringsrätt given Stockholms slott den 6 november 196b. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1964-11-06

Proposition 1964:193 - höst (pdf, 493 kB)

Proposition 1964:197 - höst

Iiiingl. Maj:ts proposition nr 197 år 196 1 Nr 197 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av konvention om kontinentalsockeln m. in.given Stockholms slott den G november 196i. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag vill Kungl.

1964-11-06

Proposition 1964:197 - höst (pdf, 1405 kB)

Proposition 1964:195 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1964 1 Nr 195 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i 6 kap. strafflagen given Stockholms slott den 6 november 1964. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 regeringsformen föreslå

1964-11-06

Proposition 1964:195 - höst (pdf, 793 kB)

Proposition 1964:194 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 194 år 1964 1 Nr 194 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om överlåtelse till Västerås stad av drivmedelsanläggning med tillhörande markområde i staden given Stockholms slott den 6 november 1964. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1964-11-06

Proposition 1964:194 - höst (pdf, 300 kB)

Proposition 1964:190 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 190 år 1964 1 Nr 190 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1964/65, given Stockholms slott den 6 november 1964. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1964-11-06

Proposition 1964:190 - höst (pdf, 4126 kB)

Proposition 1964:184 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 184 år 1964 1 Nr 184 Kungl. Maj:ts proposition titt riksdagen angående godkännande av ändrings- och tilläggsprotokoll till avtalet mellan Sverige och Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter given Stockholms slott den 29 oktober

1964-10-29

Proposition 1964:184 - höst (pdf, 1226 kB)

Proposition 1964:186 - höst

Kungl. Majt.s proposition nr 186 år 196b 1 Nr 186 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap given Stockholms slott den 29 oktober

1964-10-29

Proposition 1964:186 - höst (pdf, 996 kB)

Proposition 1964:188 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 196b 1 Nr 188 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 nr b75m. m.given Stockholms slott den 29 oktober 196b. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1964-10-29

Proposition 1964:188 - höst (pdf, 339 kB)

Proposition 1964:189 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 1964 1 Nr 189 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 12 lagen den 28 maj 1937 nr 249 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar given Stockholms slott den 29 oktober 1964. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1964-10-29

Proposition 1964:189 - höst (pdf, 389 kB)

Proposition 1964:199 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 199 år 1964 1 Nr 199 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statlig långivning för anskaffning av högertrafikbussar given Stockholms slott den 29 oktober 1964. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för

1964-10-29

Proposition 1964:199 - höst (pdf, 487 kB)

Proposition 1964:182 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b 1 Nr 182 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av överenskommelse rörande provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellitsystem given Stockholms slott den 23 oktober 196b. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda

1964-10-23

Proposition 1964:182 - höst (pdf, 4193 kB)

Proposition 1964:181 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 181 år 1964 1 Nr 181 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående försäljning av en allmänna arvsfonden tillfallen fastighet given Stockholms slott den 23 oktober 1964. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1964-10-23

Proposition 1964:181 - höst (pdf, 180 kB)

Proposition 1964:178 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 178 år 196b 1 Nr 178 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statlig kreditgaranti för lån avseende anskaffning av vissa maskiner m. m. åt domänverkets skogsarbetare given Stockholms slott den 16 oktober 196b. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1964-10-16

Proposition 1964:178 - höst (pdf, 252 kB)

Proposition 1964:176 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1964 1 Nr 176 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående handläggningen av frågor om lokala trafikföreskrifter m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1964. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för

1964-10-16

Proposition 1964:176 - höst (pdf, 1907 kB)

Proposition 1964:174 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 174 år 1964 1 Nr 174 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 lagen om fri rättegång, m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1964. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå

1964-10-16

Proposition 1964:174 - höst (pdf, 1986 kB)

Proposition 1964:180 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1964 1 Nr 180 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 25 oktober 1957 nr 577 om prästval given Stockholms slott den 16 oktober 1964. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt

1964-10-16

Proposition 1964:180 - höst (pdf, 557 kB)