Dokument & lagar (176 träffar)

Riksdagens protokoll 1964:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1964 1630 december Debatter m. m. Onsdagen den 16 december fm. Sid. Svar på interpellation av herr Börjesson i Falköping ang. förbättrade möjligheter för kommunerna att upptaga lån för anordnande av ålderdomshem.d Riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik m. m.5 Onsdagen

1964-12-30

Riksdagens protokoll 1964:42 (pdf, 10169 kB)

Riksdagens protokoll 1964:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1964 16 december Debatter m. m. Onsdagen den 16 december Sid. Riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik m. m.3 Anföranden i anledning av riksdagsarbetets avslutning och talmannens avgång 105 Samtliga avgjorda ärenden Onsdagen den 16 december Bankoutskottets utlåtande

1964-12-16

Riksdagens protokoll 1964:42 (pdf, 6114 kB)

Riksdagens protokoll 1964:41

PROTOKOLL RIKSDAGENS Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1964 1415 december Debatter m. m. Måndagen den 14 december Sid. Svar på interpellationer av: herr Holmberg ang. åtgärder för att öka sysselsättningen i Norrbotten 5 herr Tobé ang. ökat statligt stöd för deltagande i internationella idrottstävlingar och herr Hamrin i Kalmar

1964-12-15

Riksdagens protokoll 1964:41 (pdf, 9511 kB)

Riksdagens protokoll 1964:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 ANDRA KAMMAREN 1964 1011 december Debatter m. m. Torsdagen den 10 december Sid. Meddelande ang. 1965 års remissdebatt m. m.3 Hustrutillägg till folkpension på grund av hustrus egen sjuklighet.3 Reformering av de gymnasiala skolorna m. m.5 Meddelande om enkel fråga av herr Spångberg ang.

1964-12-11

Riksdagens protokoll 1964:40 (pdf, 9467 kB)

Riksdagens protokoll 1964:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1964 1115 december Debatter m. m. Fredagen den 11 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Palm ang. det framtida fredsforskningsarbetet 4 av herr Sveningsson ang. länspolisens trafikgrupper i Älvsborgs län 6 Reformering av de gymnasiala skolorna m. m. Forts.9

1964-12-11

Riksdagens protokoll 1964:41 (pdf, 8517 kB)

Riksdagens protokoll 1964:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1964 89 december Debatter m. m. Tisdagen den 8 december Sid. Svar på frågor: av herr Lundström ang. rättelse vid debitering av för hög slutlig skatt 5 av herr Adolfsson ang. proposition till 1965 års vårriksdag rörande valkretsindelning vid primärkommunala val.6 av herr

1964-12-09

Riksdagens protokoll 1964:39 (pdf, 5725 kB)

Riksdagens protokoll 1964:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 ANDRA KAMMAREN 1964 14 december Debatter m. m. Tisdagen den 1 december Sid. Svar på frågor av: fru Forsling ang. anonymitetsskyddet vid anmälan om barnmisshandel. 5 herr Larsson i Borrby ang. trafikledningsbestämmelsernaochinflygningshjälpmedlen vid vissa flygfält, herr Jönsson i Ingemarsgården

1964-12-04

Riksdagens protokoll 1964:38 (pdf, 8038 kB)

Riksdagens protokoll 1964:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1964 14 december Debatter m. m. Tisdagen den 1 december Sid. Protokollsjustering 5 Interpellationer: av herr Lager ang. direktiven för den svenska FN-delegationens ställningstagande i Kongofrågan, m. m.6 av herr Jacobsson, Gösta, om effektivisering av åtgärderna för

1964-11-28

Riksdagens protokoll 1964:38 (pdf, 2588 kB)

Riksdagens protokoll 1964:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 ANDRA KAMMAREN 1964 2427 november Debatter m. m. Tisdagen den 24 november Minnesord över avlidna ledamöter av kammaren.Sid. 05 Svar på frågor av: herr Lindkvist ang. av sovjetiska myndigheter beviljade utresetillstånd till Sverige.06 herr Börjesson i Falköping ang. tidpunkten för framläggande

1964-11-26

Riksdagens protokoll 1964:37 (pdf, 6422 kB)

Riksdagens protokoll 1964:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1964 2427 november Debatter m. m. Tisdagen den 24 november Sid. Minnesord över herr Weibull 5 Svar på frågor: av fru Segerstedt Wiberg om ytterligare offentliggörande angående svensk utrikespolitik under andra världskriget 5 av herr Schött ang. rekryteringen av ordförande

1964-11-26

Riksdagens protokoll 1964:37 (pdf, 4867 kB)

Riksdagens protokoll 1964:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1964 1720 november Debatter m. m. Tisdagen den 17 november Sid. Minnesord över avlidne ålderspresidenten i första kammaren Rickard Sandler.5 Svar på frågor av: herr Björkman ang. publicering av en sammanställning av remissyttrandena över allmänna skatteberedningens betänkande.5

1964-11-16

Riksdagens protokoll 1964:36 (pdf, 7376 kB)

Riksdagens protokoll 1964:36

RIKSDAGENS tf PROTOKOLL Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1964 1720 november Debatter m. m. Tisdagen den 17 november Sid. Minnesord över herr Sandler 4 Svar på frågor: av herr Wallmark ang. erfarenheterna av vissa för armén inköpta motorcyklar 4 av herr Dahlén om undervisning i patientpsykologi för läkare 6 av herr Isacson

1964-11-16

Riksdagens protokoll 1964:36 (pdf, 3853 kB)

Riksdagens protokoll 1964:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1964 1213 november Debatter m. m. Torsdagen den 12 november Sid. Skolungdomens praktiktjänstgöring 3 Om flyttning av LKAB:s huvudkontor 5 Om rätt för justitieråd och regeringsråd att åtaga sig skiljemannauppdragm. m.19 Hemarbetande kvinnors ställning i pensionssystemet

1964-11-12

Riksdagens protokoll 1964:35 (pdf, 1949 kB)

Riksdagens protokoll 1964:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 FÖRSTA KAMMAREN 1964 611 november Debatter m. m. Fredagen den 6 november Sid. Meddelande ang. enkla frågor: av fru Segerstedt Wiberg ang. det arabiska flyktingproblemet i Mellersta östern 4 av herr Wallmark ang. erfarenheterna av vissa för armén inköpta motorcyklar 4 av herr Dahlén

1964-11-11

Riksdagens protokoll 1964:34 (pdf, 7022 kB)

Riksdagens protokoll 1964:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1964 611 november Debatter m. m. Fredagen den 6 november Sid. Meddelande om enkla frågor av: herr Hagberg ang. undersökning av omständigheterna i samband med sprängningsolyckan i Gyttorp.4 fröken Elmén ang. tillämpningsföreskrifterna för bidrag till vård av handikappat

1964-11-10

Riksdagens protokoll 1964:34 (pdf, 9447 kB)

Riksdagens protokoll 1964:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 FÖRSTA KAMMAREN 1964 29 oktober4 november Debatter in. m. Torsdagen den 29 oktober Sid. Interpellation av herr Åkerlund ang. införandet av importavgifter i Storbritannien, m. 4 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Wallmark ang. belysning å vägar C av herr Nilsson, Ferdinand, ang. kreditrestriktionerna

1964-11-04

Riksdagens protokoll 1964:33 (pdf, 2121 kB)

Riksdagens protokoll 1964:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 ANDRA KAMMAREN 29 oktober4 november 1964 Debatter m. m. Torgdagen den 29 oktober Sid. Meddelande ang. sammanträdestider.3 Interpellationer av: herr Börjesson i Falköping ang. förbättrade möjligheter för kommunerna att upptaga lån för anordnande av ålderdomshem 4 fru Eriksson i Stockholm

1964-10-29

Riksdagens protokoll 1964:33 (pdf, 2980 kB)

Riksdagens protokoll 1964:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 FÖRSTA KAMMAREN 1964 2027 oktober Debatter m. m. Fredagen den 23 oktober Sid. Interpellationer: av herr Nilsson, Ferdinand, ang. arronderingen av kronans innehav av skogsfastigheter, m. 4 av herr Palm ang. det framtida fredsforskningsarbetet 5 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Lundström

1964-10-27

Riksdagens protokoll 1964:32 (pdf, 765 kB)

Riksdagens protokoll 1964:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 ANDRA KAMMAREN 1964 2027 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 20 oktober Sid. Interpellationer av: herr Westberg ang. verkningarna av SJ:s nya volymtariffering 3 fru Nettelbrandt ang. sjuksköterskeelevernas studiebidrag, m. m. 4 Fredagen den 23 oktober Interpellationer av: herr Tobé ang.

1964-10-22

Riksdagens protokoll 1964:32 (pdf, 1639 kB)

Riksdagens protokoll 1964:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 FÖRSTA KAMMAREN 1964 1617 oktober Debatter m. m. Fredagen den 16 oktober Sid. O Hälsningsord av talmannen.Interpellationer: av herr Sundin ang. studiestöd åt elever vid realskolor m. fl. 4 av herr Sundin ang. det blivande nordiska odontologiska material provningsinstitutet av herr Jonasson

1964-10-15

Riksdagens protokoll 1964:31 (pdf, 672 kB)