Dokument & lagar (401 träffar)

Kommittéberättelse U 2014:11 utredningen, se dir. 2014:70 och dir. 2015:44

Ledningsutredningen U 2014:11 Beteckning U 2014:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:70 och dir. 2015:44 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2014-05-15

Kommittéberättelse Ku 2014:02 utredningen, se dir. 2014:69 och dir. 2015:24

Utredningen Gestaltad livsmiljö Ku 2014:02 Beteckning Ku 2014:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:69 och dir. 2015:24 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-05-15

Kommittéberättelse Fi 2014:09 utredningen, se dir. 2014:68

Utredningen om Mått på livskvalitet Fi 2014:09 Beteckning Fi 2014:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:68 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2014-05-15

Kommittéberättelse Ju 2014:09 utredningen, se dir. 2014:65 och dir. 2016:12

Integritetskommittén Ju 2014:09 Beteckning Ju 2014:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:65 och dir. 2016:12 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2014-05-08

Kommittéberättelse S 2014:13 utredningen, se dir. 2014:62

Utredningen om begravningsclearing S 2014:13 Beteckning S 2014:13 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:62 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-04-30

Kommittéberättelse N 2014:02 utredningen, se dir. 2014:64

Flygtrafikledningsutredningen N 2014:02 Beteckning N 2014:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2015-03-26 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:64 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-04-30

Kommittéberättelse Ju 2014:H uppdraget, se dnr Ju2014/3010/P

Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet Ju 2014:H Beteckning Ju 2014:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-29 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2014/3010/P Lokal Uppdraget beräknas vara

2014-04-29

Kommittéberättelse S 2014:12 utredningen, se dir. 2014:61

Skönhetsutredningen S 2014:12 Beteckning S 2014:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:61 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Nilsson

2014-04-24

Kommittéberättelse Ju 2014:08 utredningen, se dir. 2014:60

Utredningen om en effektivare rättskedja Ju 2014:08 Beteckning Ju 2014:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:60 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187,

2014-04-24

Kommittéberättelse Ju 2014:07 utredningen, se dir. 2014:59 och dir. 2015:3

Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter Ju 2014:07 Beteckning Ju 2014:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:59 och dir. 2015:3 Lokal Regeringskansliets

2014-04-24

Kommittéberättelse Ju 2014:G uppdraget, se PM dnr Ju2014/2637/P

Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter Ju 2014:G Beteckning Ju 2014:G Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-10 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2014/2637/P

2014-04-10

Kommittéberättelse U 2014:10 utredningen, se dir. 2014:57 och dir. 2015:42

Rymdstrategiutredningen U 2014:10 Beteckning U 2014:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:57 och dir. 2015:42 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-04-10

Kommittéberättelse U 2014:08 utredningen, se dir. 2014:58

Utredningen om rektorers arbetssituation U 2014:08 Beteckning U 2014:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:58 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-04-10

Kommittéberättelse S 2014:11 utredningen, se dir. 2014:56

Utredningen om högspecialiserad vård S 2014:11 Beteckning S 2014:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:56 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2014-04-10

Kommittéberättelse Ju 2014:F uppdraget, se PM, dnr Ju2014/2553/P

Reglerna om särskild granskning av aktiebolagen Ju 2014:F Beteckning Ju 2014:F Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-08 Direktiv för uppdraget, se PM, dnr Ju2014/2553/P Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 december 2014. Sammansättning

2014-04-08

Kommittéberättelse U 2014:I

Systemet för kvalitetsäkring av högre utbildning U 2014:I Beteckning U 2014:I Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-08-12 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-08 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2014. Sammansättning

2014-04-08

Kommittéberättelse U 2014:G uppdraget, se dnr U2014/3014/SAM

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering U 2014:G Beteckning U 2014:G Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-08 Direktiv för uppdraget, se dnr U2014/3014/SAM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 april 2015. Sammansättning

2014-04-08

Kommittéberättelse Ju 2014:E uppdraget, se PM, dnr Ju2014/2511/P

Genomförande av EU-direktivet om rätt till tillgång till försvarare och rätt till kommunikation vid frihetsberövanden Ju 2014:E Beteckning Ju 2014:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-04 Direktiv för uppdraget, se PM,

2014-04-04

Kommittéberättelse U 2014:09 utredningen, se dir. 2014:54 och dir. 2015:23

Utredningen om högskolans utbildningsutbud U 2014:09 Beteckning U 2014:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:54 och dir. 2015:23 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-04-03

Kommittéberättelse U 2014:06 utredningen, se dir. 2014:55 och dir. 2015:52

Jämställdhetsutredningen U 2014:06 Beteckning U 2014:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:55 och dir. 2015:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2014-04-03