Dokument & lagar (135 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:79

Riksdagens Skrifvelse K:o 79. 5 N:o 79. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af jord från Alnarps kungsgård underlydande gatehusen n:is 12, 13 och 14 Lomma i Lomma, församling af

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:79 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:78

Riksdagens Skrifvelse N:o 78. 3 N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition angående upplåtelse af rätt till bearbetande äf apatitförekomster. Statsutskottets utlåtande n:o 47.Till Konungen. Med åberopande

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:78 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:75

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 75. N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af ökadt utrymme för tekniska skolan i Stockholm in. in. Statsutskottets utlåtande n:o 53.Till Konungen. Med

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:75 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:74

I 4 Riksdagens Skrifvelse N:o 74. N:o 74. Uppläst och godkänd hos FörstaKammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förskjutande af den väguppskattningsnämnderna tillkommande ersättning m. rn. Statsutskottets utlåtande n.o 33 och

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:74 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:28

Riksdagens Skrifvelse N:o 28. 1 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1894. Andra Kammaren 4 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens andra hufvudtitél, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtanden n:is 3 och 40 samt

1894-05-04

Riksdagsskrivelse 1894:28 (pdf, 422 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:32

Riksdagens Skrifvelse N:o 32. 1 It: 1 i r i I j m i ii t N:o 32. i rl d rfro.ijf ir i nioa f£uiati.o n-b nJi 5 i tt lij-thajlrll ii t i g b r i: it e i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1894. Andra Kammaren den 4 cpii-ol 1 ro v iöSmenoj pL Statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse till

1894-05-04

Riksdagsskrivelse 1894:32 (pdf, 1952 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 7 N:o 58. V i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af vackt motion om tillägg till I kap. 6 giftermålsbalken. Lagutskottets utlåtande n:o 14.Till Konungen. I en inom Riksdagen väckt framställning har

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:58 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:57

Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 5 N:o 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående upphäfvande af föreskriften i 27 disciplinstadgan för krigsmagten den 7 oktober 1881. Lagutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:57 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:56

4 Riksdagens Skrifvelse No 56. N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 19 med förslag till lag angående kungörelsers uppläsande i kyrka. Lagutskottets utlåtande n:o 33.Till Konungen. Genom en

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:56 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:55

Riksdagens Skrifvelse N:o 55. 1 N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om lagstiftning rörande byggande och underhåll af utfarts- och hyvägar. Lagutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. I två särskilda inom

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:55 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:54

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 54. jj-hsl i imf t i no!i iiln.l tf guh N:o 54. Uppläst och godkäud hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n-o 8 med förslag till lag om förvärfvande och förlust af medborgarerätt. Lagutskottets

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:54 (pdf, 356 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:53

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 53. N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 i i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 med förslag till förordning om ändrad lydelse af 49 i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871. Lagutskottets

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:53 (pdf, 227 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:52

Riksdagens Skrifvelse N:o 52. 9 N:o 52. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majis proposition n:o 28 med förslag till lag om enskild själavård m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 27Till Konungen. Genom en den 30 sistlidne

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:52 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:51

Riksdagens Skrifvelse N:o 51. 7 N:o 51. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner, afseende dels ändring af 23 i förordningen om kyrkostämma m. m. den 21 mars 1862, dels ock tillägg till 25 3 mom. i förordningen angående

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:51 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:73

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 73. N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1894. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående ordnandet af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen. Statsutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:73 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 1 N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1894. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående anslag till fullbordande af artillerietablissementet i Östersund. Statsutskottets utlåtande n:o 29.Till

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:72 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 29 N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändring af 12 kap. 3 kyrkolagen. Lagutskottets utlåtande n:o 35.Till Konungen. Riksdagen beslutade för sin del sistlidet år, i anledning

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:71 (pdf, 216 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 27 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående kyrkovärdars tillsättande för viss tid. Lagutskottets utlåtande n:o 19.Till Konungen. På sätt enskild motionär inom Riksdagen anmärkt,

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:70 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:69

Riksdagens Skrifvelse N:o 69. 25 N:o 69. A Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894, Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 99 utsökning slag en. Lagutskottets utlåtande n:o 37.Till Konungen. I 99 af gällande utsökningslag stadgas angående

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:69 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:68

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 68. N:o 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren de 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposion, n:o 42, med förslag till lag om ändrad lydelse af 17 i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:68 (pdf, 140 kB)