Dokument & lagar (135 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:41

Riksdagens Skrifvelse Ar:o 41. 9 N:o 41. 11 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 april 1894. Andra Kammaren den 25 m i iti j:vi fri i i i s i i-rH Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullmägtige i riksbanken. n 1'J f M t 4 Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 16 innevarande

1894-04-25

Riksdagsskrivelse 1894:41 (pdf, 190 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:40

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 40. N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1894. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, angående årligt understöd åt arbetsförmannen C. F. Björklunds och arbetaren C. G. Janssons enkor och barn. Sammansätta stats- och bankoutskottets

1894-04-21

Riksdagsskrivelse 1894:40 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:39

Riksdagens Skrifvelse. N:o 39. 7 N:o 39. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1894. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till. fullrnägtige i riksbanken, angående årligt understöd åt arbetsförmannen C. F. Björklunds och arbetaren C. G. Janssons enkor och barn. Sammansätta stats- och bankontskottets

1894-04-21

Riksdagsskrivelse 1894:39 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:38

Riksdagens Skrifvelse Ako 38. 5 N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 april 1894. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts under anslagstiteln telegrafverket gjoida framställning. Statsutskottets utlåtande n:o 8 samt memorial n:is 41 och 49.Till Konungen.

1894-04-18

Riksdagsskrivelse 1894:38 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 3 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 april 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anhållan om utredning af frågorna om frilagersinstitutionens införande samt om frihamnsanläggningar i Sverige. Bevillningsutskottets betänkande n:o 5 samt memorial

1894-04-17

Riksdagsskrivelse 1894:37 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:36

Riksdagens Skrifvelse N:o 36. 1 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 april 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anhållan om utredning angående beskaffenheten och omfattningen af åtskilliga öfverklagade olägenheter i afseende å Sveriges och Norges ömsesidiga handels-

1894-04-17

Riksdagsskrivelse 1894:36 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:31

Riksdagens Skrifvelse N:o 31. 1 N:o 31. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 april 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6.Till Konungen. Vid

1894-04-11

Riksdagsskrivelse 1894:31 (pdf, 1453 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:25

Riksdagens Skrifvelse N:o 25. 53 N:o 25. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj-ts proposition angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Wasabygget n:o 1, V3 mantal i Kristianstads län. Statsutskottets

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:25 (pdf, 202 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:24

Riksdagens Skrifvelse N:o 24, 51 tf:o 24. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse å Grängesbergs graf skog af mark till begrafningsplats m. m. Statsutskottets utlåtande n:o 15.Till

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:24 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:23

Riksdagens Skrifvelse N:o 23. 49 N:o 23. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl Maj:ts proposition angående afsöndring af jord från förra kompanichefsbostället ett mantal Suntack Porsagården, Klockaregården och Klostergården

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:23 (pdf, 197 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:22

Riksdagens Skrifvelse N:o 22. 47 r 1 1 ii t i it L11 j it.l miiJiiiouoi fidu ii fjf i i p4:rJgiio/I hi-t.A UiCfft- V loft tu:it N:o 22. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl Maj:ts proposition angående afsöndring af

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:22 (pdf, 190 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:21

46 Riksdag ev s Skrifvelse N:o 21. é n 0t n mVi i itc j ii r i tf:o 21. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 jinih.i 7j j m:i n Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition angående upplåtelse till Gefle stad af den kyrkoherden derstädes på

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:21 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:20

44 Riksdagens Skrifvelse N:o 30, N:o 20. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den, 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majts proposition angående försäljning af den kronan tillhöriga, från ett hälft mantal frälse Bengtstorp n:o 1 i Mörbylånga socken af Kalmar

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:20 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:19

Riksdagens Skrifvelse No 19, 43 N:o 19. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 27.Till Konungen.

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:19 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:18

42 Riksdagens Skrifvelse N:o 18. n m K i,i N:o 18. ofi Jf Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende. Statsutskottets

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:18 (pdf, 149 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:26

Riksdagens Skrifvelse N:o 26. 55 N:o 26. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående gränsreglering emellan den citadellet i Landskrona tillhöriga mark och Landskrona stad. Statsutskottets utlåtande

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:26 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:17

40 Riksdagens Skrifvelse N:o 17. N:o 17. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende. Statsutskottets utlåtande n:o 26.Till Konungen.

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:17 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:16

36 Riksdagens Skrifvelse N:o 16. t It V i Dt00 loa n N:o 16. v i/lvitOl 11 Upplärt och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894. Andra Kammaren den 7 by tnf tffi t Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj-ts proposition med förslag till utgiftsstat för postsparbanken. Statsutskottets utlåtande

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:16 (pdf, 303 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:15

34 Riksdagens Skrifvelse N:o 15. N:o 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afsöndring af jord från Wisborgs kungsladugård och hospitalslägenheten Kohagen till mötesfält för Gotlands infanteriregemente

1894-04-07

Riksdagsskrivelse 1894:15 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12. 29 N:o 12. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1894. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts Genom en den 2 sistlidne februari till Riksdagen aflåten proposition har Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att antaga ett af

1894-03-21

Riksdagsskrivelse 1894:12 (pdf, 148 kB)