Dokument & lagar (7 träffar)

Omröstning 2010/11:UFöU4p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i

2011-06-17

Omröstning 2010/11:UFöU3p1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU3 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader

2011-04-01

Omröstning 2010/11:UFöU1p2 Tillbakadragande av den svenska insatsen inom ISAF år 2013

Votering: betänkande 2010/11:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Tillbakadragande av den svenska insatsen inom ISAF år 2013 Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U2 och 2010/11:U3 yrkande 1. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2010-12-15

Omröstning 2010/11:UFöU1p3 Utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna

Votering: betänkande 2010/11:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna Riksdagen avslår motion 2010/11:U3 yrkande 2. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej

2010-12-15

Omröstning 2010/11:UFöU2p3 Sveriges roll i EU:s stridsgrupper

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 3 Sveriges roll i EU:s stridsgrupper Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö1 yrkande 1 och 2010/11:Fö3 yrkande 1. Datum: 2010-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående

2010-12-14

Omröstning 2010/11:UFöU2p1 Det svenska bidraget efter 2011

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 1 Det svenska bidraget efter 2011 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det är lämpligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s

2010-12-14

Omröstning 2010/11:UFöU2p4 En nordisk stridsgrupp under nordiskt kommando

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 4 En nordisk stridsgrupp under nordiskt kommando Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö3 yrkande 2. Datum: 2010-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-12-14