Dokument & lagar (163 träffar)

Kommittéberättelse Ku 1998:05 utredningen, se dir. 1998:103.

Utredningen om Nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brankatastrofen i Göteborg Ku 1998:05 Beteckning Ku 1998:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2000-03-13 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:103.

1998-11-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:12

Sveriges Pensionärers Intresseparti överklagade valet till landstingsfullmäktige. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998 överklagade partiet även valet till kommunfullmäktige. Som grund för överklagandena anförde partiet i huvudsak följande. AA ringde före valet till valnämndens ordförande för

1998-11-04

Valprövningsnämndens beslut 1998:12

Sveriges Pensionärers Intresseparti överklagade valet till landstingsfullmäktige. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998 överklagade partiet även valet till kommunfullmäktige. Som grund för överklagandena anförde partiet i huvudsak följande. AA ringde före valet till valnämndens ordförande för

1998-11-04

Valprövningsnämndens beslut 1998:13

Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs läns protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Markaryds kommun avslutades valet den 26 september 1998. Mellan partierna fördelades 39 mandat, varav Centerpartiet fick 5. Centerpartiet som fick 798 röster deltog i valet med tre olika listor på vilka

1998-11-04

Kommittéberättelse In 1998:10

Kommunala momsutredningen In 1998:10 Beteckning In 1998:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2000-03-08 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-29 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ljunggren, Anders, fr.o.m. 1998-11-11

1998-10-29

Kommittéberättelse K 1998:10

Emissionsforskningsutredningen K 1998:10 Beteckning K 1998:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2001-03-09 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-29 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Oscarsson, Bo, fr.o.m. 1999-05-04

1998-10-29

Valprövningsnämndens beslut 1998:8

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 frågade AA om det förelåg en komplott i avsikt att hindra utlandssvenskar att rösta. AA bifogade kopia av en anmälan till Riksskatteverket RSVi vilken han bl.a. uppgivit att utlandssvenskar på grund av felaktig avregistrering hade hindrats

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:11

Kommunfullmäktigvalet i Örnsköldsviks kommun avslutades den 29 september 1998. Landstingsfullmäktigvalet i Västernorrlands läns landsting avslutades den 30 september 1998. Norrlandspartiet överklagade valen och yrkade att valen skulle upphävas i Örnsköldsviks kommun. Som grund för överklagandet anförde Norrlandspartiet

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:10

I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 hemställde AA att riksdagsvalet som ägde rum den 20 september kallas försöksval och ogiltigförklaras som ordinarie riksdagsval. AA anförde som skäl för sin hemställan bl.a. följande. Enligt Sveriges rikes lag, 3 kap. regeringsformen, är det lag 1994:1469

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:9

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 påpekade AA att vallagen inte innehåller några bestämmelser om vilka identitetshandlingar som skall gälla i valen och han undrade hur väljaren då skulle veta vad som gäller. Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämndens uppgift är att pröva

1998-10-28

Kommittéberättelse Jo 1998:01 se dir. 1997:125.

Utredningen Jo 1998:01 om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet Beteckning Jo 1998:01 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 1999-04-29 Status Avslutad 1998 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-23 Direktiv för se dir. 1997:125.

1998-10-23

Kommittéberättelse M 1998:09 utredningen, se dir. 1998:91 och dir. 2000:41

Kemikalieutredningen M 1998:09 Beteckning M 1998:09 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-15 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:91 och dir. 2000:41 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1998-10-15

Valprövningsnämndens beslut 1998:6

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 28 september 1998 framförde AA synpunkter på personvalsreglerna och utformningen av vissa valsedlar i valet till riksdagen 1998. Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämndens uppgift är att pröva överklaganden enligt 19 kap. 1 vallagen av beslut varigenom

1998-10-05

Valprövningsnämndens beslut 1998:5

De allmänna valen 1998 hölls den 20 september 1998. I en skrivelse, inkommen till Valprövningsnämnden den 17 september 1998, yrkade Markbygdspartiet att de röster som avgivits vid valförrättningar vid särskilt röstmottagningsställe söndagen den 14 september 1998 på sjukhus samt inom äldreomsorgen i Marks kommun skulle förklaras

1998-10-05

Valprövningsnämndens beslut 1998:4

Valnämnden i Stockholm avslog den 9 september 1998 en framställning från Strandskyddspartiet dels om att valförrättarna skulle åläggas att lägga ut partivalsedlar för partiet i vallokalerna, dels en begäran från partiet per telefon att få ut namn och adress till ordförandena i valdistrikten med hänvisning till att de uppgifter

1998-10-05

Kommittéberättelse Ju 1998:08 kommittén, se dir. 1998:84

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare Ju 1998:08 Beteckning Ju 1998:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-02-26 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-01 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

1998-10-01

Kommittéberättelse M 1998:08 utredningen, se dir. 1998:87.

Utredningen M 1998:08 om bilavgaslagstiftningen Beteckning M 1998:08 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2001-03-08 Status Avslutd 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-24 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:87. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1998-09-24

Kommittéberättelse Ju 1998:05 utredningen, se dir. 1998:80 och dir. 1999:111.

Småhusutredningen Ju 1998:05 Beteckning Ju 1998:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-02-26 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-24 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:80 och dir. 1999:111. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

1998-09-24

Kommittéberättelse Fi 1998:14 utredningen, se dir. 1998:81.

Utredningen om avdragsrätt för fackföreningsavgifter och avgifter till arbetsgivarorganisationer Fi 1998:14 Beteckning Fi 1998:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2001-03-01 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-24 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:81.

1998-09-24

Kommittéberättelse N 1998:06 utredningen, se dir. 1998:85.

Utredningen N 1998:06 om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod former för att ta fram och organisera program Beteckning N 1998:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-17 Direktiv

1998-09-17