Dokument & lagar (163 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1998:2

Kommunfullmäktige i Degerfors kommun beslutade den 24 november 1997 att godkänna AAs avsägelse som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen samt från uppdragen som ledamot och ordförande i Degerforsbolagen AB och Arbetsförmedlingsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut översändes till Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen,

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:1

Samverkanspartiet-Pensionärerna, Stockholm, ansökte den 8 juli 1997 om registrering av partibeteckning för val till riksdagen. Riksskatteverket beslutade den 11 augusti 1997 att inte godkänna ansökningen. Riksskatteverket angav som motivering för beslutet att partibeteckningen Samverkanspartiet-Pensionärerna fanns registrerad

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:7

I en den 14 september 1998 dagtecknad skrivelse inkommen till Valprövningsnämnden den 28 september 1998 överklagade AA Valnämndens i Stockholm beslut den 9 september 1998 att dels avslå Strandskyddspartiets framställning om att valförrättarna ålägges att lägga ut partivalsedlar för Strandskyddspartiet i vallokalerna, dels

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:3

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 16 december 1997 att från vidare handläggning avskriva ett förslag från Smedjebackens kommun om ändrad valdistriktsindelning. Som skäl för beslutet angavs att kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun fattat beslutet om indelning i valdistrikt först den 4 december 1997, dvs efter

1998-01-28

Kommittéberättelse UD 1998:01

Svenska nationalkommittén för världsutställningen EXPO 2000 Hannover UD 1998:01 Beteckning UD 1998:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-01-22

Kommittéberättelse M 1998:02 se dir. 1998:9.

Utredningen M 1998:02 om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård Beteckning M 1998:02 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 1999-04-29 Status Avslutad 1998 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22 Direktiv för se dir. 1998:9. Lokal 0 Sammansättning Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m.

1998-01-22

Kommittéberättelse Fi 1998:02 utredningen, se dir. 1998:02.

Registerförfattningsutredningen Fi 1998:02 Beteckning Fi 1998:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2000-03-08 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:02. Lokal Uppraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1998-01-22

Kommittéberättelse In 1998:01 utredningen, se dir. 1998:1.

Utredningen In 1998:01 om invandrares svårigheter gällande företagande Beteckning In 1998:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2000-03-13 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:1. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-01-22

Kommittéberättelse N 1998:01 utredningen, se dir. 1998:3.

Miljöexportutredningen N 1998:01 Beteckning N 1998:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 1999-12-09 Status Avslutad 1998 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-15 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:3. Lokal Sammansättning Särskild utredare: Hallén, Lars Åke, fr.o.m. 1998-02-02

1998-01-15

Kommittéberättelse M 1998:01 delegationen, se dir. 1998:8, dir. 2000:54 och dir. 2001:34

Delegationen M 1998:01 för ekologiskt hållbar upphandling Beteckning M 1998:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-15 Direktiv för delegationen, se dir. 1998:8, dir. 2000:54 och dir. 2001:34 Lokal Regeringsgatan

1998-01-15

Kommittéberättelse S 1998:01 utredningen, se dir. 1998:12 och dir. 1999:21.

Utredningen om tillämpningen av lagen 1992:1528 om offentlig upphandling LOU på hälso- och sjukvårdstjänster S 1998:01 Beteckning S 1998:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2001-02-28 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-08 Direktiv för utredningen, se dir.

1998-01-08

Kommittéberättelse UD 1998:A

Arbetsgrupp med uppgift att följa upp tillämpningen av överenskommelserna mellan staten och Lands- tingsförbundet om sjukvård för asylsökande m.fl. samt om sjukvård för förvarstagna utlänningar UD 1998:A Beteckning UD 1998:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2001-08-14 Status Avslutad 2001 Tillkallade

1998-01-01

Kommittéberättelse S 1998:E

Arbetsgrupp S 1998:E för samordning av information om det reformerade tandvårdsstödet Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:E Departement Socialdepartementet Senast ändrad 1999-04-29 Status Avslutad 1998 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 Sammansättning Ordförande:

1998-01-01

Kommittéberättelse K 1998:09

Domännamnsutredningen K 1998:09 Beteckning K 1998:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2001-03-09 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Holgersson, Jörgen, fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m.

1998-01-01

Kommittéberättelse K 1998:06

Godstransportdelegationen K 1998:06 Beteckning K 1998:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998 Direktiv för Lokal Näringsdepartement, 103 33 STOCKHOLM, tel. direkt 08-405 36 82 sekr.Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-01-01

Kommittéberättelse In 1998:E

Arbetsgruppen för utvärdering av uppdrag till Konsmentverket om databas med hushållsrelaterad miljöinformation In 1998:E Beteckning In 1998:E Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2001-09-05 Status Avslutad 1999 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998 Direktiv för Lokal Sammansättning

1998-01-01

Kommittéberättelse In 1998:D

Arbetsgruppen med uppgift att analysera behovet av åtgärder som kan underlätta ett effektivt resursutnyttjande för byggbranschen under en konjunkturuppgång In 1998:D Tillkallade enligt industridepartementets Beteckning In 1998:D Departement Inrikesdepartementet Senast ändrad 1999-04-29 Status Avslutad 1998 A

1998-01-01

Kommittéberättelse In 1998:C

Arbetsgruppen med uppdrag att samordna och genomföra en informationssatsning om kooperativt företagande In 1998:C Beteckning In 1998:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2002-08-21 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande:

1998-01-01

Kommittéberättelse In 1998:B

Arbetsgruppen för utvecklad uppföljning av kommuner och landsting In 1998:B Beteckning In 1998:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2001-09-05 Status Avslutad 2001 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Rönn-Diczfalusy, Agneta, fr.o.m. 1998-06-02

1998-01-01

Kommittéberättelse

Arbetsgrupp med uppdrag att göra en översyn av Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen EU Beteckning Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2001-08-14 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Grufberg, Maj-Britt,

1998-01-01