Dokument & lagar (297 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2006:08 kommittén, se dir. 2006:123

2006 års förvaltningskommitté Fi 2006:08 Beteckning Fi 2006:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-03 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2006:123 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Gustafsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse S 2006:08 utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14

Apoteksmarknadsutredningen S 2006:08 Beteckning S 2006:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:12

Utredningen om en polisutbildning för framtiden Ju 2006:12 Beteckning Ju 2006:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Danielsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:O

Inrättande av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd Ju 2006:O Beteckning Ju 2006:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:N

Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner Ju 2006:N Beteckning Ju 2006:N Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-13 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-13

Kommittéberättelse U 2006:11 utredningen, se dir. 2006:127

Utredningen om statliga specialskolor bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning U 2006:11 Beteckning U 2006:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2008-03-05 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127

2006-12-07

Valprövningsnämndens beslut 2006:27

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 24 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Linköpings kommun och den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Östergötlands läns landsting. AA överklagade valen och anförde bl.a. att röstmottagare och valförrättare saknar kunskap

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:26

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA överklagade som ombud för en väljare kallad BB valet och anförde att en valsedel med partibeteckningen Partiet för inbördes beundran inte redovisats i riksdagsvalet för Gävleborgs län. Valmyndigheten anförde i

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:40

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA överklagade valet och anförde bl.a. att röstmottagare och valförrättare saknar kunskap om hur identitet och identitetshandlingar skall granskas och att de godkänner icke giltig identitetshandling. Valmyndigheten

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:21

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Det begicks flera allvarliga fel vid rösträkningen i valdistriktet. När alla kuvert lagts på bordet tog den person som han ansåg vara samordnare upp fem kuvert.

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:32

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 24 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun. Kristdemokraterna i Nacka överklagade genom AA valet och hemställde om kontrollräkning av det slutliga valresultatet. Partiet anförde därvid bl.a. följande. Vid sammanträffande med företrädare för

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:25

Enligt Länsstyrelsens i Kronobergs län protokoll fört vid den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen efter valet till kommunfullmäktige i Växjö kommun avslutades valet den 25 september 2006. AA överklagade valet och yrkade att valresultatet skulle ogiltigförklaras. Han anförde bl.a. följande. BB hade varit uppförd

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:28

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun. AA överklagade beslutet. AA återkallade därefter sitt överklagande. Valprövningsnämnden beslutade: Valprövningsnämnden avskriver ärendet.

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:43

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i beslut den 4 oktober 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Ystads kommun den 17 september 2006. AA har överklagat valet och anfört bl.a. följande. Det förefaller som om personrösterna för honom själv har räknats, däremot inte för övriga kandidater, nämligen kandidat

2006-12-06

Kommittéberättelse N 2006:16 utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. N 2006:16 Beteckning N 2006:16 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:14 utredningen, se dir. 2006:106

Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser N 2006:14 Beteckning N 2006:14 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:13 utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69

Lotsutredningen N 2006:13 Beteckning N 2006:13 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2006-11-30

Valprövningsnämndens beslut 2006:36

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. AA överklagade beslutet med anledning av att Länsstyrelsen registrerat fel antal personröster för AA och yrkade att Länsstyrelsen skulle kontrollräkna och rätta resultatet

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:39

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. AA överklagade beslutet med anledning av att Länsstyrelsen registrerat fel antal personröster för AA i valdistriktet Vänersborg 21. AA yrkade att Länsstyrelsen skulle

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:29

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Mullsjö kommun. AA överklagade valet och hemställde om kontrollräkning av det slutliga valresultatet. Hon anförde bl.a. följande. Vid samtal med en företrädare för länsstyrelsen upplyste denne att det förekom

2006-11-29