Dokument & lagar (434 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2010:E

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd Ju 2010:E Beteckning Ju 2010:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2016-06-22

Kommittéberättelse S 2010:D

Nationell läkemedelsstrategi S 2010:D Beteckning S 2010:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-14 Direktiv för Lokal Sammansättning

2011-03-14

Valprövningsnämndens beslut 2010:105, 162

Valmyndigheten har den 23 september 2010 fastställt utgången av valet till riksdagen den 19 september. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A överklagar valet och anför i huvudsak följande. När han på valdagen kl. 14.50 kom till sin vallokal i valdistriktet

2010-12-30

Kommittéberättelse A 2010:03 utredningen, se dir. 2010:131

Utredningen om reglering av förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen A 2010:03 Beteckning A 2010:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:131

2010-12-22

Kommittéberättelse Ju 2010:J se PM, dnr Ju2010/9948/P

Se över arbetet med The Stockholm Prize in Criminology och the Stockholm Criminology Symposium Ju 2010:J Beteckning Ju 2010:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-21 Direktiv för se PM, dnr Ju2010/9948/P Lokal Sammansättning

2010-12-21

Valprövningsnämndens beslut 2010:26 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Riksdagsvalet har, såvitt avser valkretsen Värmlands län, överklagats av ett stort antal personer, se bilaga 1 som

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:23 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i beslut den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Valet till riksdagen i Hallands läns valkrets har överklagats av A A, m.fl.se bilaga 1. B B har överklagat riksdagsvalet

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:201

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till riksdagen. Hon har anfört att det finns 58 förslutna

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:198, 203

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Beslutet kungjordes den 28 september 2010 i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagsvalet har såvitt avser valkretsen Gävleborgs län överklagats av A A och B B. A A yrkar omval eller förnyad rösträkning och anför som

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:196

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och ifrågasatt om inte personrösterna för A A och B B har blandats samman vid den slutliga

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:195

A A anför i en skrivelse till Valprövningsnämnden att han överklagar de överklagningar som kommer in till er myndighet rörande valet 2010, riksdagsvalet 2010, kommunalvalet 2010, landstingsvalet 2010Han motsätter sig att omval hålls i valkretsarna Hallands län och Värmlands län. Valprövningsnämndens bedömning Enligt

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:167 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, J J, K K, L L, M M, N N, O O, P P, Q Q, R R, S S, T T, U U, V V och W W

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns södra valkrets, överklagats av A A. Han hänvisar till att grovt slarv har uppdagats

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns östra valkrets, överklagats av A A. Han har hänvisat till att grovt slarv har uppdagats

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148, 149

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns norra valkrets, överklagats av A A och B B. A A har hänvisat till att grovt slarv har

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:140

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. På valdagen var hon på besök i Södermanlands

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:108 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, två okända personer samt fyra personer med oläsliga namnteckningar har

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:106

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och anfört bl.a. följande. B B förvägrades rösta i riksdagsvalet på grund av att hon i röstlängden

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:105, 2010:162

Valmyndigheten har den 23 september 2010 fastställt utgången av valet till riksdagen den 19 september. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A överklagar valet och anför i huvudsak följande. När han på valdagen kl. 14.50 kom till sin vallokal i valdistriktet

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:103

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och anfört att hon av röstmottagarna i valdistrikt Östanfors i Falu kommun i Dalarnas läns

2010-12-17