Dokument & lagar (261 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1998:27

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 7 oktober 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vansbro kommun. Vänsterpartiet Dalarna överklagade valet och anförde att tillskrivna kandidatnamn på partiets valsedlar borde räknas som giltiga även om valsedlarna varit personmarkerade kryssadeLänsstyrelsen i Dalarnas

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:26

Riksskatteverket fastställde utgången av riksdagsvalet den 25 september 1998. Valet kungjordes den 1 oktober 1998. AA, BB och CC överklagade bl.a. riksdagsvalet i en den 15 oktober 1998 dagtecknad skrivelse, som kom in till Länsstyrelsen i Skåne län den 16 oktober 1998 och till Valprövningsnämnden den 9 november 1998. Valprövningsnämnden

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:25

I skrivelse den 14 september 1998 till Länsstyrelsen i Gotlands län krävde Gottlandspartiet Gotlands Framtid att partiet Gotlands Framtid partier i samverkans röster vid valet till kommunfullmäktige skulle tillfalla partiet Gottlandspartiet Gotlands Framtid. Partiet anförde att de sedan valet 1994 hade sitt parti registrerat

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:28

Enligt Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Borgholms kommun avslutades valet den 28 september 1998. I skrivelse inkommen till länsstyrelsen överklagade AA kommunfullmäktigvalet och vad Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat enligt protokollet fört vid

1998-11-25

Kommittéberättelse Ju 1998:06 utredningen, se dir. 1998:101.

SÄPO/Rikskrimkommittén Ju 1998:06 Beteckning Ju 1998:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-02-26 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-19 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:101. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Gunnarsson,

1998-11-19

Kommittéberättelse In 1998:F

Arbetsgrupp med uppgift att se över användningen av begreppet invandrare In 1998:F Beteckning In 1998:F Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2001-03-06 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-19 Direktiv för Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187,

1998-11-19

Valprövningsnämndens beslut 1998:23

Riksskatteverket fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Stockholm avslutades valet den 2 oktober 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:21

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 2 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Uppsala läns landsting och den 29 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:22

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och den 5 oktober utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:20

Riksskatteverket RSV fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. I skrivelse inkommen till RSV den 23 september 1998 överklagade AA riksdagsvalet. AA anförde bl.a. När han den 20 september 1998 var och röstade i Malmsjö skola i Vårsta fick han se att personen som stod

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:24

Länsstyrelsen fastställde utgången av valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun den 9 oktober 1998. Vänsterpartiets Örebrodistrikt överklagade länsstyrelsens beslut i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 23 oktober 1998. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 19 kap. 1 vallagen kan länsstyrelsens beslut att fastställa

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:19

Riksskatteverket RSV beslutade den 8 oktober 1998 att avregistrera partibeteckningen Vikingapartiet för val till landstingsfullmäktige i Skåne län, då partiet inte hade anmält kandidater till 1994 eller 1998 års val. Vikingapartiet överklagade RSV:s beslut och anförde att det måste föreligga ett misstag eftersom partiet,

1998-11-18

Kommittéberättelse Ju 1998:07 utredningen, se dir. 1998:95

Utredningen om nya regler om godtrosförvärv Ju 1998:07 Beteckning Ju 1998:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-02-26 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-12 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:95 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-11-12

Kommittéberättelse In 1998:09

Utredningen om tillsynen över fastighetsmäklare m.m.In 1998:09 Beteckning In 1998:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2000-03-08 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-12 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Renmyr,

1998-11-12

Valprövningsnämndens beslut 1998:18

Riksskatteverket RSV fastställde utgången av rikdagsvalet den 25 september 1998. Som ledamot för Kristdemokraterna i Malmö kommuns riksdagsvalkrets utsågs i AAs ställe BB. CC överklagade RSV:s beslut och yrkade att Kristdemokraternas kandidat i Malmö kommun skulle utses enligt heltalsmetoden. Enligt CC skulle då DD få det

1998-11-11

Valprövningsnämndens beslut 1998:15

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Haninge kommun avslutades valet den 28 september 1998. I skrivelse inkommen till Länsstyrelsen i Stockholms län den 9 oktober 1998 protesterade Haningepartiet mot valresultat och handlande runt valsedlarI

1998-11-11

Valprövningsnämndens beslut 1998:14

Riksskatteverket RSV fastställde utgången av riksdagsvalet den 25 september 1998. Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 28 september 1998 utgången av kommunalvalen och landstingsvalet i Blekinge län. AA överklagade valen och yrkade att Valprövningsnämnden skulle förordna om omval. Till stöd för sin talan hade hon

1998-11-11

Valprövningsnämndens beslut 1998:16

Riksskatteverket RSV fastställde utgången av riksdagsvalet den 25 september 1998. Som ledamot för Kristdemokraterna i Västmanlands läns riksdagsvalkrets utsågs i AAs ställe BB. CC, Kristdemokraterna i Västerås och DD överklagade var för sig RSV:s beslut och yrkade att Kristdemokraternas västmanländska kandidat skulle utses

1998-11-11

Kommittéberättelse Ku 1998:05 utredningen, se dir. 1998:103.

Utredningen om Nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brankatastrofen i Göteborg Ku 1998:05 Beteckning Ku 1998:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2000-03-13 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:103.

1998-11-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:12

Sveriges Pensionärers Intresseparti överklagade valet till landstingsfullmäktige. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998 överklagade partiet även valet till kommunfullmäktige. Som grund för överklagandena anförde partiet i huvudsak följande. AA ringde före valet till valnämndens ordförande för

1998-11-04