Dokument & lagar (274 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Kommittédirektiv 1998:109

Parlamentarisk äldreberedning med uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken Innehåll Sammanfattning av uppdraget Inledning Avgränsning mot Äldreprojektet Bakgrund Demografi Demokrati- och inflytandefrågor samt informationsteknologi Ekonomiska förhållanden Hälsa Närstående

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:108

Nya former för stöd åt hemlösa Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommunerna har det yttersta ansvaret De ideella organisationerna gör ett betydelsefullt arbete Statliga insatser för de hemlösa Uppdraget Arbetsformer Övrigt Tidsplan Dir. 1998:108 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1998.

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:98

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen A 1998:03 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund till uppdraget Uppdraget Tidsplan Dir. 1998:98 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1998. Sammanfattning av uppdraget Den särskilda utredaren skall även analysera de

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:H

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram beslutsunderlag om den verksamhet Spri bedriver efter år 1999 S 1998:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:H Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för Lokal

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:09 kommittén, se dir. 1998:108.

Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa S 1998:09 Beteckning S 1998:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2003-02-28 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:108. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:08 beredningen, se dir. 1998:109.

SENIOR 2005 Äldrepolitik för framtiden S 1998:08 Beteckning S 1998:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2004-03-04 Status Avslutad 2003 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för beredningen, se dir. 1998:109. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:110

Tilläggsdirektiv till Rådet mot skadliga våldsskildringar U 1990:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Våldsskildringsrådets nuvarande uppdrag EU-rekommendationen om skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten Radio- och TV-verkets uppdrag att följa utvecklingen inom medierna Tilläggsuppdraget Dir.

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:107

Översyn av sambandet mellan tillväxt och miljö samt behov av åtgärder för en effektivare användning av naturresurser i syfte att nå en hållbar utveckling Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tillväxt och miljö Effektivisering av naturresursanvändning Övrigt arbete med beröring i resurseffektiviseringsfrågan

1998-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1998:38

I en skrivelse till skattemyndigheten i Luleå klagade AA över att han fråntagits rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen, trots att han måste betala full kommunalskatt. Skattemyndigheten, som uppfattade AAs skrivelse som en begäran om rättelse av röstlängd, beslutade att inte ändra uppgifterna i röstlängden. AA skrev

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:37

Kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun avslutades den 7 oktober 1998. Valet överklagades av AA och BB på den grunden att valsedlar med partibeteckningarna Folkpartiet respektive Kristdemokraterna inte lagts samman med valsedlar med partibeteckningen Mittalliansen. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:36

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Av länsstyrelsens anteckningar fogade till protokollet fört vid den slutliga sammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet 1998-09-20 framgick följande. Utseende av ledamöter och ersättare

1998-12-16

Kommittédirektiv 1998:88

Översyn av reglerna för pyrotekniska varor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Utredningsarbetet Dir. 1998:88 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att se över reglerna för hantering av pyrotekniska varor.

1998-12-10

Kommittédirektiv 1998:105

Barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tidigare uppdrag och utredningar Behovet av en utredning Uppdraget Definition och utveckling Orsakssammanhang och förebyggande arbete Hälso- och sjukvården Rättsväsendet Socialtjänsten Samverkan Arbetsformer Övrigt

1998-12-10

Kommittédirektiv 1998:104

Alternativmedicinsk behandling av djur Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998 Bakgrund Utredningsuppdraget Övrigt Redovisning av uppdraget Dir. 1998:104 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att allsidigt

1998-12-10

Kommittéberättelse S 1998:07 kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24.

Kommittén mot barnmisshandel S 1998:07 Beteckning S 1998:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2002-03-04 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-10

Kommittéberättelse N 1998:07 utredningen, se dir. 1998:88.

Pyrotekniska utredningen N 1998:07 Beteckning N 1998:07 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:88. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ljung,

1998-12-10

Valprövningsnämndens beslut 1998:31

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Svenljunga avslutades valet den 25 september 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län avslutades detta

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:30

AA, BB och CC överklagade valet till kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun och yrkade att det skulle göras om. Vidare yrkade de, oberoende av om Valprövningsnämnden skulle bifalla yrkandet om omval eller ej, att Valprövningsnämnden skulle fastslå dels att rösträkningen hade genomförts i strid med 16 kap. 2 samt 17 kap.

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:32

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 7 oktober 1998 utgången av kommunfullmäktigevalet i Smedjebackens kommun. I Länsstyrelsens anteckningar vilka bifogats protokollet fört vid den slutliga röstsammanräkningen anfördes bl.a. följande. Kristdemokraterna har inte anmält kandidater och heller inte för väljarna

1998-12-09