Dokument & lagar (274 träffar)

Kommittédirektiv 1998:59

Utredning om elevvård skolhälsovård Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Elevvård ett vitt begrepp Skolhälsovård nära och gratis Elevvård och skolhälsovård rapporter och utredningar Uppdraget Dir. 1998:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

1998-07-23

Kommittédirektiv 1998:61

Behov av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behovet av kartläggning Regionala och sociala aspekter Konkurrens- och marknadsmässiga aspekter Uppdraget Dir. 1998:61 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild

1998-07-23

Kommittéberättelse K 1998:07 utredningen, se dir. 1998:61.

Utredningen K 1998:07 om behov av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur Beteckning K 1998:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:61. Lokal Uppdraget är

1998-07-23

Kommittéberättelse U 1998:05 utredningen, se dir. 1998:59.

Utredningen om elevvård skolhälsovård U 1998:05 Beteckning U 1998:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-03-05 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:59. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

1998-07-23

Kommittédirektiv 1998:53

Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät EUN Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Dir. 1998:53 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 1998. Sammanfattning av uppdraget Kommittén för ett europeiskt skoldatanät EUN U 1997:06 får genom tilläggsdirektiv i uppdrag

1998-07-16

Kommittéberättelse A 1998:03 utredningen, se dir. 1998:60.

Jämställdshetslagsutredningen A 1998:03 Beteckning A 1998:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-07-09 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:60. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1998-07-09

Kommittédirektiv 1998:60

Översyn av vissa delar av jämställdhetslagen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Reglerna om aktiva åtgärder Förbuden mot könsdiskriminering Diskrimineringslagstiftningen i övrigt Skrivelser från JämO Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Behovet

1998-07-09

Kommittéberättelse In 1998:06 utredningen, se dir. 1998:64.

Utredningen om konsumenträttigheter i IT-samhället In 1998:06 Beteckning In 1998:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2000-03-08 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:64. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-06-30

Kommittéberättelse S 1998:05 utredningen, se dir. 1998:57.

Utredningen om statsbidrag till handikapporganisationer S 1998:05 Beteckning S 1998:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-25 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:57. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-06-25

Kommittéberättelse Fi 1998:08 utredningen, se dir. 1998:58.

Upphandlingskommittén Fi 1998:08 Beteckning Fi 1998:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2002-03-06 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-25 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:58. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Johansson,

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:54

Bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Särskilda verksamhetsförberedelser Administrativa förberedelser Generella direktiv och tidsramar Dir. 1998:54 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998. Sammanfattning av uppdraget

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:51

Godstransportdelegationen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Dir. 1998:51 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild godstransportdelegation skall inrättas med uppgift att öka samverkan mellan godstransportsystemets aktörer och staten samt att förtydliga

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:57

Statsbidrag till handikapporganisationer Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Problem Uppdrag Riktlinjer för fördelning Samarbete inom handikapprörelsen Organisationsstruktur och förnyelse Former för beredning och beslut Föreningsbidrag i den statliga budgetprocessen Andra statliga bidrag Fördelning

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:56

En bostadssocial beredning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998 Bakgrund Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen på lokal nivå Segregation i boendet Hushåll med särskilda svårigheter på bostadsmarknaden Psykiskt störda Ekonomiskt svaga hushåll Ungdomars etablering som självständiga hushåll

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:46

Rikstrafiken mål, arbetsuppgifter och organisation m.m. Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Rikstrafikens uppgifter Uppdraget Utredaren skall vidare beräkna förvaltningskostnaderna för myndigheten samt redovisa en prognos för kostnader för externa utredningsuppdrag m.m. Övrigt Dir. 1998:46 Beslut vid regeringssammanträde

1998-06-25

Kommittéberättelse K 1998:05 utredningen, se dir. 1998:46.

Utredningen om rikstrafiken K 1998:05 Beteckning K 1998:05 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-25 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:46. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:58

Översyn av Nämnden för offentlig upphandling, m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998 Bakgrund Uppdraget Framtida uppgifter Branschsanering Skadestånd Utredningsarbetet Dir. 1998:58 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

1998-06-25

Kommittédirektiv 1998:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen för översyn av vissa bestämmelser i alkohollagen samt av bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit m.m. S 1998:02 Innehåll Bakgrund Sammanfattning av tilläggsuppdraget Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1998:52 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998. Bakgrund

1998-06-25

Kommittéberättelse S 1998:D

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga personalförsörjning och utbildningsbehov inom äldreomsorgen S 1998:D Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2001-02-28 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-18 Direktiv för Lokal

1998-06-18

Kommittéberättelse Fö 1998:C utredaren, se regeringsbeslut den 17 juni 1998.

Uppdraget Fö 1998:C om skydd mot nukleära, biologiska och kemiska vapen Organ inom Regeringskansliet Beteckning Fö 1998:C Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-17 Direktiv för utredaren, se regeringsbeslut den 17

1998-06-17