Dokument & lagar (611 träffar)

Kommittédirektiv 2007:156 kommittébeteckning: N 2006:11

Tilläggsdirektiv till utredning om trygghetssystemen för företagare N 2006:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2008 Nuvarande uppdrag Bakgrund Utvidgning av utredningsuppdraget Förtydligande av utredningsuppdraget Samråd med andra utredningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2008-11-22

Kommittédirektiv 2007:184 kommittébeteckning: M 2007:04

Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen M 2007:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Utredaren får i uppdrag att också utreda behovet av författningsändringar i fråga om Bakgrund Allmänna utgångspunkter för tilläggsuppdraget Förnybar energi Utredningsbehov vindkraft Uppdrag vindkraft

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:183

Översyn av aktivitetsersättningen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Uppdraget Behov av ökad fokus på återgång till arbetslivet Pågående förändringsarbete inom sjukförsäkringen Aktivitetsersättning för förlängd skolgång Ekonomiska konsekvenser Redovisning och samråd Beslut vid regeringssammanträde

2007-12-20

Kommittéberättelse S 2007:15 utredningen, se dir. 2007:183

Utredning om översyn av aktivitetsersättningen S 2007:15 Beteckning S 2007:15 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:183 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:R se PM Dnr Ju2007/11037/P

Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:R Beteckning Ju 2007:R Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11037/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:Q se PM Dnr Ju2007/11036/P

Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:Q Beteckning Ju 2007:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:P se PM Dnr Ju2007/11035/P

Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:P Beteckning Ju 2007:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11035/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:O se PM Dnr Ju2007/11034/P

Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:O Beteckning Ju 2007:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11034/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:N se PM Dnr Ju2007/11033/P

Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:N Beteckning Ju 2007:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11033/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:185 kommittébeteckning: Ju 2008:01

Vissa polisiära arbetsmetoder Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Bakgrund Uppdraget Utredaren ska därför Provokativa åtgärder Utredaren ska därför Tvångsmedelsliknande situationer Utredaren ska därför Författningsreglering av tekniska metoder Utredaren ska därför Andra frågor Ekonomiska

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:S se PM Dnr Ju2007/11038/P

Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:S Beteckning Ju 2007:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:182 kommittébeteckning: M 2005:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall M 2005:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 juli 2005 gav chefen för Miljödepartementet en

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:181 kommittébeteckning: Ku 2007:01

Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen Ku 2007:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 februari 2007 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:179 kommittébeteckning: M 2007:03

Tilläggsdirektiv till den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken M 2007:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för redovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 2007 gav chefen

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:178

Avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Sammanfattning av uppdraget Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska läggas ned den

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:175 kommittébeteckning: Jo 2007:05

Översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser EU-regler om nödåtgärder vid allvarliga smittsamma djursjukdomar Svensk lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga djursjukdomar Bekämpning

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:174 kommittébeteckning: Ku 2007:05

Tilläggsdirektiv till 2007:års utredning om kommersiell radio Ku 2007:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Ändrad redovisningstidpunkt för del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 juni 2007 tillkallade chefen

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:157

Alkolås till rattfyllerister samt vissa andra körkortsfrågor Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund till uppdraget Alkohol och trafik Rattfylleriets omfattning Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse Utvärdering av försöken Körkortsprov Utredningsbehovet Uppdraget

2007-12-19

Kommittéberättelse U 2007:12 utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning U 2007:12 Beteckning U 2007:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-03-09 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

2007-12-19

Kommittéberättelse N 2007:12 utredningen, se dir. 2007:157

Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. N 2007:12 Beteckning N 2007:12 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:157 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2007-12-19