Dokument & lagar (1 065 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Skriftlig fråga 1998/99:188 av Jonsson, Sofia (c)

Fråga 1998/99:188 av Sofia Jonsson c till jordbruksministern om löneklyftorna mellan kvinnor och män den 14 december Statistiska centralbyråns senaste statistik för kvinnors och mäns löner är skrämmande. Rapporten visar att kvinnor fortfarande tjänar mindre än sina manliga kolleger, och ingen minskning i lönegapet

Inlämnad: 1998-12-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:260 av Gustafsson, Lars (kd)

Fråga 1998/99:260 av Lars Gustafsson kd till näringsministern om nytillverkning av delar till äldre bilar den 20 januari I EU har förslag lagts fram vilket skulle innebära att nytillverkning av delar till äldre bilar skulle förbjudas. Exempel på konsekvenserna av ett sådant beslut är den nystartade belgiska fabrik

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:259 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:259 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort den 20 januari Jag har i ett frågesvar daterat den 9 december, på en fråga om särbehandling av funktionshindrade vid förnyelse av körkort, fått till svar att de funktionshindrade har ingen som helst skyldighet att köra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:258 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:258 av Maud Ekendahl m till socialministern om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN den 19 januari Återigen har debatten blossat upp varför inte de som erhållit disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN registreras. Jag tog upp problemet i socialutskottet 1993 och sedan dess har

Inlämnad: 1999-01-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:257 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:257 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kunskapslyftet den 19 januari Enligt uppgifter från bl.a. kommuner i Dalarna har det blivit betydligt svårare att erhålla särskilt utbildningsbidrag, vilket drabbar många som studerar vid kunskapslyftet. De som fått avslag på sina utbildningsbidragsansökningar

Inlämnad: 1999-01-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:256 av Sandström, Åke (c)

Fråga 1998/99:256 av Åke Sandström c till jordbruksministern om renbete på åkermark under vintern den 19 januari Rubricerade fråga har varit föremål för debatt och irritation under lång tid. Det handlar om två grupper företagare som har areella behov för sin näringsutövning. Vi kan rimligen inte ha den ordningen att

Inlämnad: 1999-01-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:255 av Viklund, Margareta (kd)

Fråga 1998/99:255 av Margareta Viklund kd till miljöministern om miljöstationer den 15 januari Med anledning av den s.k. kretsloppspropositionen beslutade riksdagen våren 1993 att producentansvar för förpackningar skulle införas den 1 januari 1994. Som en följd av detta utplacerades s.k. miljöstationer i kommunerna.

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:254 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1998/99:254 av Elver Jonsson fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsinbetalningssystemet för kommunerna den 15 januari Kommuner runt om i landet drabbas av olika pålagor som kan uppfattas som orättvisa. Det som är mest känt och som diskuteras livligast är det kommunala skatteutjämningssystemet. Men det finns

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:253 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:253 av Inger Strömbom kd till näringsministern om Öresundsförbindelsen och godstransporterna på järnväg den 15 januari När Öresundsförbindelsen planerades, beslutades och började byggas skedde detta i full överenskommelse om att Öresundsbrons stora betydelse skulle bli som järnvägsbro. I de mycket täta

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:252 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:252 av Gudrun Lindvall mp till statsrådet Ulrica Messing om stöd till ridsporten den 15 januari Vid invigningen av den stora ridsportgalan i Globen i slutet av november 1998 höll idrottsministern ett engagerat och uppskattat tal och poängterade ridsportens stora värden. I Sverige, där ca 400 000 människor

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1998/99:251 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:251 av Eva Arvidsson s till miljöministern om elöverkänslighet och mobiltelefonsändare den 15 januari Många människor är i dag elöverkänsliga och antalet tycks öka. Samtidigt sätts ett stort antal mobiltelefonsändare med tillhörande antenner upp i Sverige som en följd av att antalet ägare av mobiltelefoner

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:250 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:250 av Carina Adolfsson s till näringsministern om lantbrevbäring den 15 januari Det föreligger ett utredningsförslag om att förändra kassaservicen på lantbrevbäringen. Kassaservicen som i dag utförs som service fem dagar i veckan skulle enligt utredningsförslaget övergå till fem dagar i månaden, i praktiken

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:249 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:249 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om direktiven för utredningen om barn till homosexuella föräldrar den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har totalt t.o.m. 1998 ingåtts 758 partnerskap varav 247 av kvinnorTendensen

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:248 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:248 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om en breddad partnerskapslagstiftning den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har t.o.m. 1998 ingåtts totalt 758 partnerskap varav 247 av kvinnorUnder 1998 ingicks bara totalt 125

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:247 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:247 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om barn med föräldrar i registrerat partnerskap den 14 januari SCB har uppskattat antalet barn med föräldrar som ingått partnerskap till 53. Företrädare för RFSL har hävdat att antalet barn som lever med homosexuella föräldrar snarare skulle vara 40 000.

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:246 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:246 av Birgitta Sellén c till finansministern om Postens kassaservice den 14 januari Den statliga ersättningen på 200 miljoner kronor årligen för Postens kassaservice bör tas bort.Det förslaget lämnade Betalservice den 12 januari i sitt betänkande till finansminister Erik Åsbrink. Tanken är att lantbrevbärarnas

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:245 av Nisser, Per-Samuel (m)

Fråga 1998/99:245 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Mona Sahlin om kassaservice på landsbygden den 14 januari Enligt Betalserviceutredningen skall den statliga ersättningen för lantbrevbärarnas kassaservice tas bort. Resultatet av detta blir att kunderna som i dag får kassaservice fem dagar i veckan, framledes

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:244 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:244 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om stödet till idrotten ur jämställdhetsperspektiv den 14 januari Idrottsutredningen föreslår enligt uppgift hårdare tag mot de idrottsförbund som inte aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor. Att koppla ihop regeringens ambition på jämställdhetsområdet

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1998/99:243 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:243 av Carina Hägg s till utrikesministern om ekonomiska intressen och demokratisk utveckling i Afrika den 14 januari Vi vet att det både kan vara lönsamt att mörda och låta mörda för pengar. Våldet har blivit en affärsidé av stora mått. Därför var det glädjande när FN 1989 antog en konvention mot rekrytering,

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)