Dokument & lagar (334 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Proposition 1998/99:1D16a Utgiftsområde 15

Studiestöd 15 Förslag till statsbudget för 1999 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Inledning 7 2.1 Omfattning/ändamål 7 2.2 Resultatbedömning m.m. 8 2.3 Utgiftsutveckling 9 2.4 Anslag 10 A1 Studiehjälp m.m. 10 A2 Studiemedel m.m. 11 A3 Vuxenstudiestöd m.m. 12 A4

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D16 Utgiftsområde 15, 16

Studiestöd 15 Förslag till statsbudget för 1999 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Inledning 7 2.1 Omfattning/ändamål 7 2.2 Resultatbedömning m.m. 8 2.3 Utgiftsutveckling 9 2.4 Anslag 10 A1 Studiehjälp m.m. 10 A2 Studiemedel m.m. 11 A3 Vuxenstudiestöd m.m. 12 A4

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D15 Utgiftsområde 13,14

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 13 Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Lagförslag 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring 7 3 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 11 3.1 Omfattning

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D14 Utgiftsområde 9,10,11,12 samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 Förslag till statsbudget för 1999 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Lagförslag 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen 1998:553 om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring 9 3 Inledning 11 3.1 Omfattning

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D13 Utgiftsområde 8

Invandrare och flyktingar 8 Förslag till statsbudget för 1999 Invandrare och flyktingar Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Utgiftsområdet 7 2.1 Omfattning och ändamål 7 2.2 Utgiftsutvecklingen 7 2.3 Resultatbedömning 8 3 Migrationspolitik 11 3.1 Omfattning och ändamål 11 3.2

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D12 Utgiftsområde 7

Internationellt bistånd 7 Förslag till statsbudget för 1999 Förslag till riksdagsbeslut Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 7 2.1 Omfattning 7 2.2 Utgiftsutvecklingen 7 3 Verksamhetsområde A Internationellt utvecklingssamarbete 9 3.1 Mål 9

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D11 Utgiftsområde 6

Totalförsvar 6 Förslag till statsbudget för 1999 Totalförsvar Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Utgiftsområde 6 Totalförsvar 9 2.1 Omfattning 9 2.2 Utgiftsutvecklingen 10 2.3 Resultatbedömning 11 2.3.1 Tillståndet och utvecklingen inom området 11 2.3.2 De viktigaste insatserna inom området

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D10 Utgiftsområde 5

Utrikesförvaltning och internationell samverkan 5 Förslag till statsbudget för 1999 Utrikesförvaltning och internationell samverkan Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Inledning 7 2.1 Omfattning 7 2.2 Utgiftsutvecklingen 7 2.3 Resultatbedömning 8 2.3.1 Tillståndet och utvecklingen

1999-01-01

Proposition 1998/99:1D1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (2. Förslag till riksdagsbeslut, 3. Lagförslag, 4. Budgetpolitiska mål och statsbudgeten)

2 Förslag till riksdagsbeslut 2 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1999 1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar avsnitt 12. fastställer målet för sysselsättningen

1999-01-01

Proposition 1998/99:19

Regeringens proposition 1998/99:19 Ändringar i lagen 1993:768 om åtgärder mot penningtvätt, m.m. Prop. 1998/99:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny


Utskottsberedning: -1998/99:JuU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:18

Regeringens proposition 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor Prop. 1998/99:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att beskattningsmyndigheten skall


Utskottsberedning: --1998/99:SkU6 1998/99:SkU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:16

Regeringens proposition 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Prop. 1998/99:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås kompletteringar i avdragsreglerna


Utskottsberedning: -1998/99:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:15

Regeringens proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning Prop. 1998/99:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skatteregler avseende omstrukturering


Utskottsberedning: -1998/99:SkU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:14

Regeringens proposition 1998/99:14 Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget Prop. 1998/99:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: --1998/99:FiU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:13

Regeringens proposition 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner Prop. 1998/99:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot


Utskottsberedning: -1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:12

Regeringens proposition 1998/99:12 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien m.m. Prop. 1998/99:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: --1998/99:SkU3 1998/99:SkU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att inkomstgränsen för rätt till


Utskottsberedning: -1998/99:JuU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:24

Regeringens proposition 1998/99:24 Ett sekretariat i Stockholm för Östersjöstaternas råd Prop. 1998/99:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Östersjöstaternas råd har beslutat


Utskottsberedning: --1998/99:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation