Dokument & lagar (276 träffar)

Riksdagens protokoll 1998/99:12

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:12 Tisdagen den 3 november Kl. 11.00 11.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 oktober. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:26 och 28 till skatteutskottet

1999-11-03

Riksdagens protokoll 1998/99:12 (pdf, 290 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:113 Onsdagen den 25 augusti Kl. 10.00 10.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Talmannen hade beslutat att protokollet för den 17 augusti skulle justeras denna dag. Detta protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända. Förhandlingarna leddes av förste vice talmannen.

1999-08-25

Riksdagens protokoll 1998/99:113 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:112 Tisdagen den 17 augusti Kl. 16.00 16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10, 11, 14, 15 och 16 juni. 2 Återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Erik Åsbrink s den 17 juni

1999-08-17

Riksdagens protokoll 1998/99:112 (pdf, 303 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:111 Onsdagen den 16 juni Kl. 09.00 13.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON mHerr talman I Mjölby kyrka hölls i går en min- nesgudstjänst för de två mördade polismännen Olov Borén och Robert Karlström. Deras tragiska

1999-06-16

Riksdagens protokoll 1998/99:111 (pdf, 695 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni Kl. 09.00 16.30 18.00 22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- mot

1999-06-15

Riksdagens protokoll 1998/99:110 (pdf, 1690 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni Kl. 10.00 17.55 19.00 23.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Tomas Eneroth s den 14 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare

1999-06-14

Riksdagens protokoll 1998/99:109 (pdf, 1743 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:108 Fredagen den 11 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:140 till konstitutionsutskottet Kammaren biföll talmannens förslag att motions- tiden för

1999-06-11

Riksdagens protokoll 1998/99:108 (pdf, 314 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:107 Torsdagen den 10 juni Kl. 12.00 12.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 31 maj samt för den 1, 2 och 3 juni. 2 Meddelande om partiledardebatt Andre vice talmannen meddelade att ett medde-

1999-06-10

Riksdagens protokoll 1998/99:107 (pdf, 346 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:106 Torsdagen den 3 juni Kl. 12.00 17.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Omval av ställföreträdande ombudsman vid JO-ämbetet Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande ombudsman

1999-06-03

Riksdagens protokoll 1998/99:106 (pdf, 1065 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:105 Onsdagen den 2 juni Kl. 9.00 17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERS- SON sHerr talman Snart kommer det att sättas punkt för uppdelningen av Europa i öst och väst. Snart

1999-06-02

Riksdagens protokoll 1998/99:105 (pdf, 1252 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:104 Tisdagen den 1 juni Kl. 11.00 16.26 18.00 20.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott och be- slut om förlängd motionstid Föredrogs och hänvisades

1999-06-01

Riksdagens protokoll 1998/99:104 (pdf, 1282 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:103

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:103 Måndagen den 31 maj Kl. 9.00 19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 3 juni kl. 14.00

1999-05-31

Riksdagens protokoll 1998/99:103 (pdf, 1542 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:102

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:102 Fredagen den 28 maj Kl. 9.00 15.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att dagens ärenden skulle avgöras tisdagen den 1 juni kl. 11.00. 1 Kasinospel i Sverige m.m. Föredrogs Kulturutskottets

1999-05-28

Riksdagens protokoll 1998/99:102 (pdf, 1088 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:101

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:101 Torsdagen den 27 maj Kl. 12.00 18.00 19.00 21.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott och be- slut om förlängd motionstid Föredrogs och hänvisades

1999-05-27

Riksdagens protokoll 1998/99:101 (pdf, 1386 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:100

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:100 Onsdagen den 26 maj Kl. 09.00 17.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Anf. 1-3 kommer att vara översatta till svenska i det justerade protokollet. 1 Anförande av FN:s generalsekreterare Kofi Annan Anf. 1 TALMANNEN: Mr Secretary-General, During

1999-05-26

Riksdagens protokoll 1998/99:100 (pdf, 1252 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:99

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:99 Tisdagen den 25 maj Kl. 14.00 16.31 18.00 18.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18 och 19 maj. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelande att vid frågestunden tors- dagen den 27

1999-05-25

Riksdagens protokoll 1998/99:98

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:98 Fredagen den 21 maj Kl. 09.00 18.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Tredje vice talmannen meddelade att ett medde- lande om partiledardebatt onsdagen den 2 juni kl. 9.00 inför EU-parlamentsvalet

1999-05-21

Riksdagens protokoll 1998/99:98 (pdf, 1543 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:97

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:97 Torsdagen den 20 maj Kl. 12.00 17.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att justitieut- skottets betänkanden JuU23, JuU25 och JuU27, trafi- kutskottets betänkanden TU10 och TU13, miljö- och jordbruksutskottets

1999-05-20

Riksdagens protokoll 1998/99:97 (pdf, 1115 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:96

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:96 Onsdagen den 19 maj Kl. 09.00 17.56 19.00 21.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Redogörelse 1998/99:RFK1 till konstitutionsutskottet Motion 1998/99:Sk35 till skatteutskottet 2 Förnyad

1999-05-19

Riksdagens protokoll 1998/99:96 (pdf, 1629 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:95

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:95 Tisdagen den 18 maj Kl. 14.00 16.27 18.00 19.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet, m.m. Talmannen meddelade att Erik Åsbrink s ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 14 maj-16 juni 1999. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde

1999-05-18

Riksdagens protokoll 1998/99:95 (pdf, 841 kB)