Dokument & lagar (583 träffar)

Statens offentliga utredningar 2007:104

Samverkan för lokal utveckling Betänkande av Utredningen om samverkan mot segregation genom lokalt utvecklingsarbete Stockholm 2007 SOU 2007:104 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:104 (pdf, 710 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 9 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 3492 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Bilageförteckning B Vägverkets rapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen gruppen transporter Vägverket Bilaga B 1 Klimat- och sårbarhetsutredningen Påverkan på järnvägssystemet Banverket.Bilaga B 2 Underlag för Klimat- och sårbarhetsutredningen M 2005:03 om sjöfartssektorn Sjöfartsverket Bilaga B 3 Redovisning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 5209 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 7 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 4763 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 6 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 2309 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 5 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 3764 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 4 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 1654 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

5Stöd och styrmedel för minskad sårbarhet 5.1Karteringar av översvämningar, ras, skred och erosion I Sverige finns områden som på grund av läge, topografi och markens beskaffenhet utgör riskområden för jordskred, ras och översvämning. Sådana naturolyckor innebär stora kostnader för samhället samt risker för människoliv,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 1689 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 2 4Konsekvenser av klimatförändringar och extrema väderhändelser I detta kapitel behandlas sårbarhetsanalyser av ett stort antal sek- torer och områden. Varje underavsnitt följer i princip strukturen: beskrivning av system och bakgrund, sårbarheter i dag och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 3444 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Rättelseblad till SOU 2007:60 s. 499, avsnitt 4.8.2 Tabell 4.48, rad två, kolumn tre Vänern Nuvarande lydelse: En högvattennivå på 47,5 m och fem högvattennivåer på 46,5 m Skall vara: En högvattennivå på 47,5 m och sju högvattennivåer på 46,5 m s. 502, avsnitt 4.8.3, Tabell 4.49 Nuvarande lydelse: Infrastruktur, industrier


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 71 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 12 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 4352 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 11 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 3424 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter, del 10 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 2814 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:60

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Genom regeringsbeslut den 30 juni 2005 gavs en särskild utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:60 (pdf, 2735 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:22

Skyddet för den personliga integriteten, Kartläggning och analys, del 2 Skyddet för den personliga integriteten Kartläggning och analys Del 2 Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén Stockholm 2007 SOU 2007:22 Innehåll Regelverket 25 Skatteområdet och exekutionsväsendet.15 25.1 Regler om sekretess 15 25.1.1


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2007:22 (pdf, 4206 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:22

Skyddet för den personliga integriteten, Kartläggning och analys, del 1 Skyddet för den personliga integriteten Kartläggning och analys Del 1 Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén Stockholm 2007 SOU 2007:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:22 (pdf, 3931 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:98

Karriär för kvalitet Karriär för kvalitet Betänkande av Befattningsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:98 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:98 (pdf, 4832 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:12

Förord Ansvarskommittén har i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft SOU 2007:10 lagt ett antal förslag till reformer. Sammantaget syftar dessa till att skapa en samhällsorganisation som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, vilken bidrar till en god välfärd för medborgarna

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:12 (pdf, 2105 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:113

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Delbetänkande av Alkohollagsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:113 Till statsrådet Maria Larsson Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen statsrådet Maria Larsson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av alkohollagen 1994:1738Den

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:113 (pdf, 640 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:112

Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning Till statsrådet Sven Otto Littorin Regeringen bemyndigade den 14 juni 2006 statsrådet Hans Karlsson att utse en särskild utredare med uppdrag att se över arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande utbildningen inom ramen för förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:112 (pdf, 5299 kB)