Dokument & lagar (9 236 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2019-12-15

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0DBB

rev 2 Kommenterad dagordning rådet 2019-12-10 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 16-17 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Fiske Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om TAC:er och kvoter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0DBB (pdf, 157 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C98

Kommenterad dagordning Miljörådet 2019-12-09 Miljödepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 19 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Slutsatser om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020. Konventionen om biologisk mångfald


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C98 (pdf, 146 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C96

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Slutsatser om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 Konventionen om biologisk mångfald mångfaldskonventionen Antagande EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya valperioden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C97

Kommenterad dagordning rådet 2019-12-05 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 16-17 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Fiske Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om TAC:er och kvoter i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C97 (pdf, 157 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C95

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Rådets förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2020 Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUFfördraget Politisk överenskommelse Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3F

Komplettering, Kommenterad dagordning rådet 2019-12-04 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 komplettering avseende dagordningspunkten Kommissionens arbetsprogram 2020 Kommenterad dagordning Icke lagstiftande verksamhet 7. Kommissionens arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3F (pdf, 120 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3E

Komplettering, Kommenterad dagordning rådet 2019-12-04 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 komplettering avseende dagordningspunkten Den fleråriga budgetramen Kommenterad dagordning Lagstiftande verksamhet 3. Den fleråriga budgetramen Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3E (pdf, 122 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3C

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 1213 december 2019: slutsatser Diskussion Uppföljning av Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3D

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Förbindelserna mellan EU och Afrika, inför förberedelserna av de kommande minister- och toppmötena mellan EU och Afrikanska unionen Diskussion Främjande av och skydd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACB

Kommenterad dagordning Rådet REV 2019-12-04 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 9-10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACB (pdf, 219 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  ansvarigt statsråd Lena Hallengren Icke lagstiftande verksamhet Välfärdsekonomin nästa steg när det gäller investeringar i hälsa som en viktig komponent i välfärdsekonomin Riktlinjedebatt Europeisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099F

Kommenterad dagordning rådet 2019-12-02 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Kompletteras senare.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099F (pdf, 96 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099D

Kommenterad dagordning Rådet 2019-12-02 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 9-10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099D (pdf, 197 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099E

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-12-02 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 9 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099E (pdf, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0851

Rådspromemoria 2019-11-26 Infrastrukturdepartementet Enheten för transportinfrastruktur och planering Rådets möte transportministrarna den 2 december 2019 Information om dagordningspunkt Nummer: 6 Rubrik: Mobilitetspaket I, Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett vägavgiftsdirektiv Vilken typ av behandling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0851 (pdf, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0850

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-26 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte TTE transport 2 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev. A punkter 3.Tågpassagerarförordningen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0850 (pdf, 163 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0654

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte TTE transport 2 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev. A punkter 3.Tågpassagerarförordningen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0654 (pdf, 160 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0653

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Rådets möte transport, telekommunikationer och energi den 3 december 2019 Kommenterad dagordning Lagstiftande verksamhet 9.Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation ePrivacy Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport. Ansvarigt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0653 (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0652

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte energiministrarna den 4 december 2019 Kommenterad dagordning 13.Smart sektorsintegrering: Främjande av ren energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt Ansvarigt statsråd:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0652 (pdf, 59 kB)