Dokument & lagar (15 752 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:SkU201910101000 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Planerat sammanträde Skatteutskottet Datum och tid: Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00 Plats: RÖ4-

2019-10-10 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2019/20:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4 Datum och tid: 2019-10-10 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Generaldirektör Katrin Westling Palm med medarbetare, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Utgiftsram för utgiftsområde 3, Skatt, tull och

2019-10-10 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00

2019-10-08 11:00:00

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2998 av Edward Riedl M RUT-avdrag för taxiresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett RUT-avdrag för taxiresor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag upplevs taxi vara för dyrt för att bli en naturlig del av


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2997 av Edward Riedl M Ta bort överindexeringen av bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort överindexeringen av bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Överindexeringen av bensin och diesel


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2719 av Betty Malmberg M Arbete och utbildning ska löna sig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av en sänkning av marginalskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. M Fler växande företag och mer entreprenörskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med reformer av regelverket för personaloptioner så att det får avsedd effekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. M Ordning och reda i folkbokföringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med författningsförslag för att göra folkbokföringen mer tillförlitlig, och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. M Åtgärder för ett mer förutsägbart skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för Skatteverket att fatta retroaktiva beslut och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm M Höj grundavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja grundavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som ett led i att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. M Rättvisa skatter för fordon och transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av dagens bonusmalus i syfte att reformera det och göra det kostnadsneutralt och klimat- och miljömässigt mer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2703 av Lars Püss M Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om den danska modellen för personalliggare kan ersätta eller komplettera det nuvarande systemet och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads båda M Enklare momsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2382 av Lars Jilmstad M Stoppa utförseln av stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbara åtgärder bör vidtas för att stoppa utförseln av stöldgods och tillkännager detta för regeringen. Motivering En förunderligt naiv inställning


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden båda M Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen och miljöeffekten av kemikalieskatten och ett undantag för begagnade elektronikprodukter


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2359 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2359 av Erik Ottoson M Avgift vid försenad inbetalning av trängselavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgift för försenad inbetalning av trängselavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som jag har motionerat tidigare


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2359 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2359 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2356 av Lars Jilmstad M Statens servicecenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Statens servicecenter i regel ska redovisa arbetsgivaravgifter på lönespecifikationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett fungerande


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2355 av Lars Jilmstad M Bättre villkor för personligt pensionssparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förmånligt och över tid stabilt system för personligt pensionssparande bör inrättas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2432 av Jan Ericson M Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av skatten för lagfart och pantbrev och tillkännager detta för regeringen. Motivering När systemet för lagfartskostnader


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2430 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2430 av Jan Ericson M Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att momsbelägga körkortsutbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom åren har det blivit


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2430 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2430 av Jan Ericson (M) (pdf, 67 kB)