Dokument & lagar (163 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:C

Arbetsgrupp med uppgift att följa upp de ekonomiska effekterna av vissa riksdagsbeslut UD 1998:C Organ inom Regeringskansliet Beteckning UD 1998:C Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-04-29 Direktiv för Lokal Uppdraget

1998-04-29

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Kommittéberättelse UD 1998:A

Arbetsgrupp med uppgift att följa upp tillämpningen av överenskommelserna mellan staten och Lands- tingsförbundet om sjukvård för asylsökande m.fl. samt om sjukvård för förvarstagna utlänningar UD 1998:A Beteckning UD 1998:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2001-08-14 Status Avslutad 2001 Tillkallade

1998-01-01

Kommittéberättelse UD 1998:02

Nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum UD 1998:02 Beteckning UD 1998:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-26 Direktiv för Lokal Fredsgatan 6, 103 35 STOCKHOLM, tel. 405 10 00. Uppdraget är därmed

1998-11-26

Kommittéberättelse UD 1998:01

Svenska nationalkommittén för världsutställningen EXPO 2000 Hannover UD 1998:01 Beteckning UD 1998:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-01-22

Kommittéberättelse U 1998:D

Utreda möjligheter till samordning av verksamheten vid de konstnärliga högskolorna inom ramen för ett gemensamt Campus för konst U 1998:D Beteckning U 1998:D Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-09-10 Status Avslutad 1998 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-01 Direktiv

1998-09-01

Kommittéberättelse U 1998:06 kommittén, se dir. 1998:69

Nationalkommittén för att förbereda det svenska deltagandet i Unescos vetenskapskonferens U 1998:06 Beteckning U 1998:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2000-03-09 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-08-27 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:69 Lokal

1998-08-27

Kommittéberättelse S 1998:H

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram beslutsunderlag om den verksamhet Spri bedriver efter år 1999 S 1998:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:H Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för Lokal

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:G

Arbetsgruppen för översyn av omskärelse av pojkar med hänsyn till barnkonventionens bestämmelser S 1998:G Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:G Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2001-02-28 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-26 Direktiv för Lokal

1998-11-26

Kommittéberättelse S 1998:F

Arbetsgrupp med uppgift att analysera vissa frågor i anslutning till användning av resultat från genetiska undersökningar S 1998:F Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-27

1998-11-27

Kommittéberättelse S 1998:E

Arbetsgrupp S 1998:E för samordning av information om det reformerade tandvårdsstödet Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 1998:E Departement Socialdepartementet Senast ändrad 1999-04-29 Status Avslutad 1998 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 Sammansättning Ordförande:

1998-01-01

Kommittéberättelse S 1998:09 kommittén, se dir. 1998:108.

Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa S 1998:09 Beteckning S 1998:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2003-02-28 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:108. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:08 beredningen, se dir. 1998:109.

SENIOR 2005 Äldrepolitik för framtiden S 1998:08 Beteckning S 1998:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2004-03-04 Status Avslutad 2003 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-22 Direktiv för beredningen, se dir. 1998:109. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-22

Kommittéberättelse S 1998:07 kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24.

Kommittén mot barnmisshandel S 1998:07 Beteckning S 1998:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2002-03-04 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

1998-12-10

Kommittéberättelse S 1998:06 utredningen, se dir. 1998:73 och 2000:17.

Utredningen om processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. S 1998:06 Beteckning S 1998:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2002-03-04 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-10 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:73 och 2000:17. Lokal Uppdraget är därmed

1998-09-10

Kommittéberättelse S 1998:05 utredningen, se dir. 1998:57.

Utredningen om statsbidrag till handikapporganisationer S 1998:05 Beteckning S 1998:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-06-25 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:57. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-06-25

Kommittéberättelse S 1998:03 utredningen, se dir. 1998:21.

Utredningen S 1998:03 för översyn av Barnombudsmannens verksamhet Beteckning S 1998:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-19 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:21. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-03-19

Kommittéberättelse N 1998:08 beredningen, se dir. 1998:97.

Beredningen för ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen N 1998:08 Beteckning N 1998:08 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-17 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-03 Direktiv för beredningen, se dir. 1998:97. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1998-12-03

Kommittéberättelse N 1998:07 utredningen, se dir. 1998:88.

Pyrotekniska utredningen N 1998:07 Beteckning N 1998:07 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:88. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ljung,

1998-12-10

Kommittéberättelse N 1998:06 utredningen, se dir. 1998:85.

Utredningen N 1998:06 om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod former för att ta fram och organisera program Beteckning N 1998:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-17 Direktiv

1998-09-17