Dokument & lagar (480 träffar)

Yttrande 2008/09:CU3y

2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Civilutskottets yttrande 2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen den 23 juni 2009 hänvisat Europeiska kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, KOM2009 262 slutlig,

2009-08-24

Yttrande 2008/09:CU3y (pdf, 40 kB)

Yttrande 2008/09:CU2y

2008/09:CU2 Prövning av vindkraft Civilutskottets yttrande 2008/09:CU2 Prövning av vindkraft Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 beslutat att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft. Två motioner 2008/09:MJ8 av

2009-05-05

Yttrande 2008/09:CU2y (pdf, 77 kB)

Yttrande 2008/09:CU1y

2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2008-10-29

Yttrande 2008/09:CU1y (pdf, 134 kB)

Omröstning 2008/09:CU34p4 Obeställd reklam och telefonförsäljning

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 4 Obeställd reklam och telefonförsäljning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C202, 2008/09:C303, 2008/09:C335, 2008/09:C343, 2008/09:C353 yrkande 1, 2008/09:C390 yrkandena 1-3, 2008/09:C404 och 2008/09:C405. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU34p8 Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 8 Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju466 yrkande 7, 2008/09:C274 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C355, 2008/09:C370, 2008/09:C390 yrkandena 4, 5 och 7 samt 2008/09:A395 yrkande 36. Datum: 2009-05-06 Omröstning i

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU34p7 Reklam riktad till barn

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 7 Reklam riktad till barn Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C261 yrkandena 1 och 4-7 samt 2008/09:C372. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU33p8 Avhysning

Votering: betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 8 Avhysning Riksdagen avslår motion 2008/09:C281. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 105 0 25 m 80 0 0 17 c 23 0 0 6 fp 19 0 0 9

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU33p6 Andrahandsuthyrning - rätt till förstahandsavtal

Votering: betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 6 Andrahandsuthyrning rätt till förstahandsavtal Riksdagen avslår motion 2008/09:C300 yrkande 5. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 80

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU33p1 Överprövning av en hyresvärds skäl att neka kontrakt

Votering: betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 1 Överprövning av en hyresvärds skäl att neka kontrakt Riksdagen avslår motion 2008/09:C300 yrkande 18. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0 1 26

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU33p2 Hyressättning

Votering: betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 2 Hyressättning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C391, 2008/09:C426 yrkande 6, 2008/09:C439 yrkande 2, 2008/09:C461 och 2008/09:C471. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU33p11 Kooperativ hyresrätt - information, råd och stöd

Votering: betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 11 Kooperativ hyresrätt information, råd och stöd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C374 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:C430. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p5 Mål för bostadsbyggandet

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 5 Mål för bostadsbyggandet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C247 och 2008/09:C279 yrkande 1. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 52 0 50 28 m 80 0

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p1 Allmännyttans villkor

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Allmännyttans villkor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C245, 2008/09:C258, 2008/09:C300 yrkandena 1, 2 och 10, 2008/09:C369 och 2008/09:C439 yrkandena 4, 5, 7 och 8. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p6 Behovet av hyreslägenheter

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 6 Behovet av hyreslägenheter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C257, 2008/09:C279 yrkande 2, 2008/09:C406 yrkande 2 och 2008/09:C439 yrkande 1. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p7 Äldres boende

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Äldres boende Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C228, 2008/09:C237, 2008/09:C243, 2008/09:C251, 2008/09:C252, 2008/09:C314, 2008/09:C331 yrkandena 1-3, 2008/09:C445 och 2008/09:So554 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU31p7 Tomträtt

Votering: betänkande 2008/09:CU31 Fastighetsrätt, förslagspunkt 7 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C301, 2008/09:C302, 2008/09:C323, 2008/09:C338 och 2008/09:C406 yrkande 4. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU30p5 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2008/09:CU30 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 5 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C279 yrkande 4 och 2008/09:C448 yrkandena 4 och 5. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-15

Omröstning 2008/09:CU30p3 Energideklarationer

Votering: betänkande 2008/09:CU30 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 3 Energideklarationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C268 och 2008/09:C448 yrkande 10. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 87 0

2009-04-15

Omröstning 2008/09:CU26p3 Förbehållsbeloppet vid utmätning

Votering: betänkande 2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 3 Förbehållsbeloppet vid utmätning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C450 och 2008/09:C462. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU26p1 Så kallade bilmålvakter

Votering: betänkande 2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 1 Så kallade bilmålvakter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C204, 2008/09:C205, 2008/09:C220, 2008/09:C248, 2008/09:C293, 2008/09:C294, 2008/09:C304, 2008/09:C330, 2008/09:C384, 2008/09:C386 och 2008/09:C394. Datum: 2009-05-06 Omröstning

2009-05-06