Dokument & lagar (355 träffar)

Yttrande 2010/11:CU1y

2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2010-11-16

Yttrande 2010/11:CU1y (pdf, 37 kB)

Omröstning 2010/11:CU27p1 En EU-ram för bolagsstyrning

Votering: betänkande 2010/11:CU27 En EU-ram för bolagsstyrning, förslagspunkt 1 En EU-ram för bolagsstyrning Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 21

2011-06-15

Omröstning 2010/11:CU23p2 Förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen

Votering: betänkande 2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen, förslagspunkt 2 Förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen Riksdagen avslår motion 2010/11:C5 yrkande 1. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-03-30

Omröstning 2010/11:CU23p3 Kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked

Votering: betänkande 2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen, förslagspunkt 3 Kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked Riksdagen avslår motion 2010/11:C5 yrkande 2. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2011-03-30

Omröstning 2010/11:CU22p7 Parkeringsplatser för studentbostäder

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 7 Parkeringsplatser för studentbostäder Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkande 18. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 100 0 0 7

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p20 Energihushållningskrav i byggreglerna

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 20 Energihushållningskrav i byggreglerna Riksdagen avslår motion 2010/11:N369 yrkandena 12 och 13. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p2 Medborgarinflytande i samhällsplaneringen

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 2 Medborgarinflytande i samhällsplaneringen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 12 och 2010/11:T502 yrkande 27. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p16 Inventering av tillgängligheten

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 16 Inventering av tillgängligheten Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C202 yrkande 1 och 2010/11:C215. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 100

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p14 Allmänna sammankomster på offentlig plats

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 14 Allmänna sammankomster på offentlig plats Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C301 och 2010/11:C362 yrkande 3. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p15 Bestämmelser om tillgänglighet

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 15 Bestämmelser om tillgänglighet Riksdagen avslår motion 2010/11:C225 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 100 0 0 7 MP

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU20p3 Bostadsarrende

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 3 Bostadsarrende Riksdagen avslår motion 2010/11:C284. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 21 0 0 4 FP 20 0 0 4 C

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU20p2 Tomträtt

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 2 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C220 och 2010/11:C332. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 20 0 0 5 FP 20 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU18p9 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 9 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 12, 2010/11:C304 yrkande 1 och 2010/11:So543 yrkande 4. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C245, 2010/11:C309 yrkande 2, 2010/11:C328 och 2010/11:C333 yrkande 1. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p13 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 13 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C236, 2010/11:C326, 2010/11:So257 yrkande 2 och 2010/11:So543 yrkande 30. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p22 18-årsgräns för ingående av äktenskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 22 18-årsgräns för ingående av äktenskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 yrkande 7 och 2010/11:C369. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap Riksdagen avslår motion 2010/11:C254. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 98 0 0 9 MP

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p18 Barns skuldsättning

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 18 Barns skuldsättning Riksdagen avslår motion 2010/11:C214. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99 0 0 8 MP 21 0 0 4 FP 20

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU17p3 Skydd av riksintressen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:CU17 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 3 Skydd av riksintressen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C229 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C234 yrkandena 1-3 och 2010/11:C362 yrkande 5. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja

2011-03-09

Omröstning 2010/11:CU16p4 Trafikskadeersättning till barn

Votering: betänkande 2010/11:CU16 Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Trafikskadeersättning till barn Riksdagen avslår motion 2010/11:C285. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 100 0

2011-04-06