Dokument & lagar (446 träffar)

Yttrande 2012/13:CU3y

2012/13:CU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Civilutskottets yttrande 2012/13:CU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 11 april 2013 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse

2013-05-02

Yttrande 2012/13:CU3y (pdf, 35 kB)

Yttrande 2012/13:CU2y

2012/13:CU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Civilutskottets yttrande 2012/13:CU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 20 september 2012 att bereda övriga utskott tillfälle att ge de eventuella

2012-11-20

Yttrande 2012/13:CU2y (pdf, 48 kB)

Yttrande 2012/13:CU1y

2012/13:CU1y Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2012/13:CU1y Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig

2012-10-23

Yttrande 2012/13:CU1y (pdf, 86 kB)

Omröstning 2012/13:CU20p1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Votering: betänkande 2012/13:CU20 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter, förslagspunkt 1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:93 och avslår

2013-05-22

Omröstning 2012/13:CU18p1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

Votering: betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Riksdagen avslår motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse

2013-06-12

Omröstning 2012/13:CU14p1 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag

Votering: betänkande 2012/13:CU14 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag

2012-12-19

Omröstning 2012/13:CU13p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi263, 2012/13:C206 yrkandena 6-8, 2012/13:C219, 2012/13:C223, 2012/13:C251, 2012/13:C282, 2012/13:C287, 2012/13:C369, 2012/13:C377, 2012/13:C390 yrkande 2, 2012/13:C401, 2012/13:C410, 2012/13:C414 och 2012/13:C417.

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU13p3 Allmänna reklamationsnämnden

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 3 Allmänna reklamationsnämnden Riksdagen avslår motion 2012/13:C444 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU12p2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker

Votering: betänkande 2012/13:CU12 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker Riksdagen avslår motion 2012/13:C436 yrkandena 1-4. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:CU11p4 Ombildning till bostadsrätt - detaljplanereglering

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Ombildning till bostadsrätt detaljplanereglering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 10 och 2012/13:C400 yrkande 7. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p2 Skyddsregeln

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Skyddsregeln Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 7 och 2012/13:C400 yrkande 24. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p1 Reformerade hyressättningsregler m.m.

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Reformerade hyressättningsregler m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkandena 21 och 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU10p1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Votering: betänkande 2012/13:CU10 Ersättningsrätt, förslagspunkt 1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor Riksdagen avslår motion 2012/13:N366 yrkande 5. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0 16 M 95 0 0 12

2013-04-18

Omröstning 2012/13:CU9p14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C299 av Jan Lindholm MP2012/13:C305 av Jan Lindholm MP yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 16 och 17. Datum: 2013-03-21 Omröstning

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU9p10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkandena 8 och 9, 2012/13:C400 yrkande 3, 2012/13:N366 yrkande 10 och 2012/13:N406 yrkande 6. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU8p3 Översyn av vårdnadsreglerna

Votering: betänkande 2012/13:CU8 Familjerätt, förslagspunkt 3 Översyn av vårdnadsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C243 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:C389 yrkande 1. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23

2013-03-14

Omröstning 2012/13:CU6p2 Ytterligare förslag om betalningstiderna

Votering: betänkande 2012/13:CU6 Snabbare betalningar, förslagspunkt 2 Ytterligare förslag om betalningstiderna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C1 av Carina Herrstedt SD2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S2012/13:C263 av Peter Jeppsson S2012/13:C274 av Thomas Strand S och 2012/13:C332 av Clas-Göran Carlsson m.fl.

2013-01-23

Omröstning 2012/13:CU5p3 Hållbarhetsrapportering

Votering: betänkande 2012/13:CU5 Associationsrätt m.m.förslagspunkt 3 Hållbarhetsrapportering Riksdagen avslår motion 2012/13:A386 yrkande 7. Datum: 2013-01-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9 MP 0 24 0 1 FP

2013-01-23

Omröstning 2012/13:CU4p2 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2012/13:CU4 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 2 Överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C206 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 5, 2012/13:C393 av Hannah Bergstedt S och 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 54. Datum: 2013-01-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-01-16

Omröstning 2012/13:CU3p1 Ändrade hyresvillkor för privatuthyrning

Votering: betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder, förslagspunkt 1 Ändrade hyresvillkor för privatuthyrning Riksdagen antar a regeringens förslag till 1. lag om uthyrning av egen bostad, 2. lag om ändring i lagen 1973:188 om arrendenämnder och hyresnämnder, 3. lag om ändring i lagen 1994:831 om rättegången

2012-12-19