Dokument & lagar (33 514 träffar)

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng båda M Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya stambanor för snabbtåg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggnationen av nya stambanor


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2541 av Cecilia Widegren M E20 som projektväg för elektrifiering t.ex. laddstolpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra E20 till projektväg för elektrifiering av väg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2530 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2515 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2514 av Katarina Brännström M Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket uppmanas att sätta upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2495 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2494 av Cecilia Widegren M Förändrade cruisingtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krångliga och otidsenliga föreskrifter som försvårar och ställer till det för Sveriges civilsamhälles motorentusiaster och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2493 av Cecilia Widegren M Alltid sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många människor känns


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att hastigheten likställs med regler som gäller för EU-mopeder och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2491 av Cecilia Widegren M Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillståndsprövning för uppvisning av fordon vid evenemang och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med cirka 200000 personer och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2490 av Cecilia Widegren M Sjöfarten på Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrenskraften för insjötransporter på Vänern i form av byggnation av för låga broar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2483 av Hans Rothenberg M Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra förutsättningarna och klargöra ansvarsfrågorna för hur elsparkcyklar får användas och placeras i stadsmiljöer och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2482 av Hans Rothenberg M Avskaffande av tidsomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska återgå till normaltid utan årliga tidsomställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1980 har Sverige


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå M Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förlänga tiden för tömning av förarkort och digitala skrivare och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå M Distribution av tid och frekvens i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att distribuera tid och frekvens till fler aktörer


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2434 av Jan Ericson M Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att makten över tillstånd till nya utfarter bör flyttas från Trafikverket till kommunernas bygglovsenhet och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2423 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2423 av Jan Ericson M Gör det enklare och billigare att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare och billigare att ta körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom åren har det blivit allt krångligare


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2423 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2423 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2412 av Sofia Westergren M Eldrivna sparkcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av översyn av regler för och användande av eldrivna sparkcyklar i stadsmiljö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med tjänster som Voi,


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2411 av Sofia Westergren M Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten i Göteborgs lokala arbetsmarknad har under de


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2410 av Sofia Westergren M Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten att ersätta Trafikverkets färjor med broar där det är samhällsekonomiskt lönsamt och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (pdf, 75 kB)