Dokument & lagar (136 träffar)

Yttrande 1971:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1971 TU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober 1971 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1971: 1490 av herr Fäll-din m. fl. c såvitt avser yrkandet att riksdagen

1971-12-31

Yttrande 1971:TU1 (pdf, 79 kB)

Yttrande 1971:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 2 år 1971 SfU 1971:2 y TiU finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt ätt socialförsäkringsutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder,

1971-12-31

Yttrande 1971:SfU2 (pdf, 89 kB)

Yttrande 1971:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 1 år 1971 SfU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober 1971 har finansutskottet hemställt att socialförsäkringsutskottet avger yttrande över motionen 1971:1493 av herr Hermansson i Stockholm m. fl.

1971-12-31

Yttrande 1971:SfU1 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1971:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande nr 1 år 1971 JoU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt att jordbruksutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder, såvitt

1971-12-31

Yttrande 1971:JoU1 (pdf, 129 kB)