Dokument & lagar (59 träffar)

Yttrande 1976/77:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1916/11:2 y över vissa delar av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till fmansiitskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU2 (pdf, 119 kB)

Yttrande 1976/77:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1976/77:1y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser kommu nikationsdepartementets verksamhetsområde Till försvarsutskottet Enligt utdrag ur försvarsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU1 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1976/77:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:2y över viss del av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 6

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU2 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1976/77:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1976/77:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:ly över viss del av propositionen 1916111:41 om ändrade beskattningsregler för egenföretagare m. m. Till skatteutskottet Genom beslut den 23 november 1976 har skatteutskottet begärt socialförsäkringsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU1 (pdf, 84 kB)
Paginering