Dokument & lagar (101 träffar)

Yttrande 1978/79:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. TU 1978/79:ly Trafikutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster Till finansutskottet Finansutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:TU1 (pdf, 57 kB)

Yttrande 1978/79:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:2 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:2 y över viss del av propositionen 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. jämte motion Till skatteutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har skatteutskottet berett socialförsäkringsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU2 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1978/79:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:1 y över viss del av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om socialförsäkringsutskottets

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1978/79:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:5 y över motion väckt med anledning av prop. 1978/79:207 om förvärv av aktier i Södra Skogsägarna AB och Norrlands Skogsägares cellulosa AB Till näringsutskottet Genom beslut den 8 maj 1979 har näringsutskotlet berett

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU5 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1978/79:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:4 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet berett Jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU4 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1978/79:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:3 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:3 y med anledning av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om yttrande från jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU3 (pdf, 180 kB)

Yttrande 1978/79:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:2 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av motion om de statliga kreditgarantilånen till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Till finansutskottet Genom beslut den 30 januari 1979 har finansutskottet berett jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU2 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1978/79:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:1 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:1 y med anledning av motion om åtgärder inom den ekonomiska politiken för att förbättra sysselsättningen Till finansutskottet Genom beslut den 12 oktober 1978 har finansutskoftet berett jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU1 (pdf, 81 kB)